Aarhus Universitets segl

Om DTL Ringkøbing-Skjern

DTL Ringkøbing-Skjern er et storstilet industrielt og akademisk samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Universitet og erhvervslivet.


Med en investering på i alt 15,8 mio. kr. over 3,5 år er lokale virksomheder, Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsråd samt kommunens Videnudvalg  i 2021 gået sammen med Aarhus Universitet for at opbygge et DTL, som er fysisk placeret ved Innovest i Skjern. Den nye facilitet skal sikre, at lokale virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune er med forrest på den industrielle og digitale bølge.

Viden, innovation og teknologi

Formålet med laboratoriet er at vise, hvordan fremtidens industri ser ud, og danne grundlag for udvikling af produktprototyper ved brug af øget digitalisering, nye materialer og produktionsteknologier.

Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune er et konkret og rigtig godt eksempel på, hvordan den nyeste viden, innovation og teknologi, der skabes på universitetet, bliver gjort tilgængelig for virksomhederne. DTL Ringkøbing-Skjern vil bidrage til lokal udvikling og vækst til gavn for både erhvervslivet og borgerne i kommunen. For at sikre succes skal kommunens virksomheder gribe muligheden for et tæt samarbejde med det lokale DTL.

Laboratoriet skabes i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet. Laboratoriet vil blive et knudepunkt for at sikre et flow mellem forskningsbaseret viden fra universitetet og praksisbaseret viden ved virksomhederne.

DIGIT og digitale tvillinger

DTL Ringkøbing-Skjern er knyttet til centret DIGIT med fokus på Digital Twin teknologien, der gør det muligt at lave en digital kopi af et produkt eller en produktionsproces, som man kan udvikle og teste på. Du kan læse mere om teknologien her.

Laboratoriet er åbent for besøg fra virksomheder og samarbejdspartnere, ligesom der flere gange årligt vil være aktiviteter for skoleklasser og ungdomsuddannelser. Desuden vil Phd-studerende, post docs og andre forskere løbende via bl.a. foredrag formidle resultaterne af deres forskning. AU-DTL Skjern er støttet af Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune med 5,03 mio. kr., af Kommunens Erhvervsvækstforum med 5,0 mio. kr., af kommunens Videnudvalg med 2,8 mio. kr, og med 600.000 kr. hver fra de fem lokale virksomheder, der indtil videre har koblet sig på projektet. De lokale virksomheder er:

Projektet løber over tre et halvt år. Efter bevillingsperioden er det målet, at projektet er selvfinansieret. Finansieringen skal herefter komme fra virksomheder og forskningsprojekter.