Aarhus Universitets segl

Samarbejde med Digital Transformation Lab

Afklaringsbesøg

Er du fra en virksomhed, hvor næste skridt i jeres vækst er yderligere digitalisering af produktion, proces eller produkt? I så fald er det muligt at få besøg af laboratoriemanageren fra DTL lab til et afklaringsbesøg. Et typisk afklaringsbesøg varer to timer og har følgende dagsorden:

  • I viser laboratoriemanageren rundt i virksomheden og fortæller om jeres forretning og tanker om udvikling
  • Lab manageren præsenterer DTL og fortæller en udvalgt skare om de teknologier, der forskes i på AU
  • Lab Manageren præsenterer en oversigt over finansieringsmuligheder
  • Vi diskuterer muligheder for videre samarbejde

Virksomhedsforløb

Giver afklaringsforløbet anledning til et ønske om mere, kan ordningen udvides med et specialtilpasset forløb for virksomhederne. Labmanageren arrangerer i samarbejde med virksomheden det forløb, der giver mening for netop denne virksomhed. Et eksempel på et forløb kan være:

Inden forløbet har virksomheden gennem lab manageren fortalt hvad de er interesseret i at snakke om, herudfra har lab manageren udvalgt relevante forskere. Et par forskere og lab manageren møder op på virksomheden om morgenen. De fortæller om den nyeste forskning inden for området til relevante deltagere fra virksomheden. Efterfølgende kan deltagerne stille spørgsmål, hvilket sporer forskerne ind på ønsker og behov. Der gives en grundig rundvisning i virksomheden og forskerne spørger ind. Efterfølgende går forskerne uledsaget rundt i virksomheden og diskuterer muligheder. Om eftermiddagen mødes man til en diskussion af muligheder og potentialer. Dagen følges op med et notat fra AU. I notatet er der angivet hvilke muligheder der er for samarbejde med AU, hvilke udviklingspotentialer forskerne ser for virksomheden samt kontaktoplysninger på relevante samarbejdspartnere.

Virksomhedsforløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem Lab manager og virksomheden. Kontakt lab manager Jakob Lemming for en uformel snak eller et møde.


Lej en forsker

Hvis du står overfor en digitaliserings udfordring eller mulighed i din virksomhed, der kræver forsknings ekspertise for at løse eller udvikle? Vi inviterer dig til at kontakte os igennem vores ”rent a researcher” program.

Du præsenterer din digitale udfordring eller mulighed til os og vi giver dig feedback på hvad mulighederne er og hvad vi kan tilbyde til netop dig. Hvis det viser sig, at din udfordring kræver yderligere forskning og du er interesseret i at udforske dette, vil vi udforme en kontrakt for samarbejdet.

Er du interesseret i mere information om mulighederne i programmet, kan du kontakte Andy Drysdale for en uformel snak eller et møde.

Kontakt


Academic Research Collaboration Officer (RCO)

RCO fungerer som en facilitator og støtter partnerskaber med andre AU-akademikere, der er interesserede i at samarbejde med interessenter inden for digitalisering. For eksempel samarbejde med andre AU-forskningscentre. Officeren er ansvarlig for planlægning og udførelse af samarbejdsaktiviteter indenfor forsknings såsom forsker matchmaking, fælles tilskudsforslag og mødeorganisation.

Hvis du er interesseret i at udforske mulighederne i denne ordning, bedes du kontakte Hugo Daniel Macedo for en uformel samtale eller et møde.

Kontakt

Læs mere om vores partnere