Aarhus Universitets segl

Tidlig middelalderlig urbanisering i det vestlige Indien: en analyse af genstandsmateriale

Sydasien er en vigtig brik i udforskningen af maritim kommunikation og netværksurbanisering igennem tidlig middelader. Ikke blot er områdets økonomiske, socio-politiske og kulturelle dynamikker sjældent blevet undersøgt i relation til en bredere forståelse af den tidlige middelalders verden. Det er også et vigtigt område gennem hvilket studiet af periodens handel og urbanisering i perioden kan føres ud over traditionelle fokus på Europa og den arabiske verden.

På grund af den udvikling, som forskningen i Sydasien har fulgt, er vores viden om handel og urbanisering i Indien i tidlig middelalder imidlertid endnu langt fra på højde med andre dele af verden. Spørgsmål og teoridannelse defineres endnu fortrinsvis af tekstbaseret historieforskning, og baseres på epigrafiske kilder frem for andre former for materiel kultur.

Det overordnede mål for dette projekt er at samle et billede af urbanisering i den vestlige del af Indien (den del af kontinentet som havde direkte kontakt med Arabien og herigennem med Afrika og Europa) gennem undersøgelser af genstandsmaterialet fra udgravninger i havne og byer langs kysten. Det forventes bl.a. at arbejdet kan føre til påvisning af forskellige grupper af genstandsmateriale, som kan inddrages iandre dele af Entrepot projektet.

Ved at karakterisere pladser med udgangspunkt i deres genstandsmateriale skal projektet føre videre til en undersøgelse af de maritime forbindelser mellem det vestlige Indien, Arabien og Afrika gennem studier af de varer, som indgik i international handel og, som noget helt afgørende, beskrive de forskelle og ligheder som kendetegner urbanisering i hver enkelt region.

Undersøgelsens resultater har ikke blot betydning i relation til teorier om handel og urbanisering i Sydasien, i form af en kritisk revision af det billede, der er tegnet med udgangspunkt i skriftlige kilder; de vil også gøre det muligt at formulere nye, komparative perspektiver som kan bidrage til en bedre forståelse af disse faktorers videre betydning i den tidlige middelalders verden.