DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ESCU - Exploring School Culture

En undersøgelse af aspekter i den danske skolekultur,
der fremmer social ulighed og kønsulighed    

Exploring School Culture

Formålet med projektet er at undersøge to aspekter af skolekultur i den danske folkeskole, der er vigtige for fremkomsten af social- og kønsulighed imellem elever:

  • Skolens orientering mod videregående uddannelser, som i en amerikansk ”high school” kontekst er blevet defineret som skolens organisatoriske habitus og
  • fremkomsten af kønsstereotyper, såsom forventninger omkring elevernes kompetencer og præferencer baseret på deres køn.

Til at undersøge skolekultur vil projektet anvende to forskellige datagrundlag. For det første vil der i forbindelse med projektet blive udviklet og udført spørgeskemaundersøgelser med henblik på at indfange lærerne og elevernes værdier, attituder og praksisser.

For det andet vil projektet undersøge skolekultur ved at anvende nyligt tilgængelige former for proces-generede data på skolerne (”big data”), som genereres i brugen af læringsplatforme og learning management systems (”LMS”) i den danske folkeskole. 

Deltagende institutioner

 

Projektet er finansieret af Velux Fonden med et budget på 4.7 mio. kr.  

Samarbejdspartnere

BookBites

BookBites er et nyskabende læseprogram, der udnytter det digitale format til at omdanne læseroplevelser og øge motivationen.

Deltagere fra DPU, Aarhus Universitet

Deltagere fra Københavns Universitet

Stephen Alstrup

  • Mail: s.alstrup@di.ku.dk
  • Universitetsparken 1, 1-2-30B, 2100 København Ø, Bygning: 1-2-30B
  • Telefon: +45 35 33 56 91

 


Fabian Cristian Gieseke


Stefan Oehmcke