Formål

I Europa har vi brug for unge med stærke kompetencer på det sproglige område og med interkulturelle færdigheder, så de kan tackle de udfordringer, der opstår i de europæiske samfund og især på arbejdsmarkedet i fremtiden. Nyere undersøgelser har vist, at der er en stor procentdel af unge, der mangler tilstrækkelige sprogkundskaber. Samtidig kan der konstateres en stigende efterspørgsel efter flersprogede kompetencer på arbejdsmarkedet. Dette projekt skal bidrage til løsningen af begge udfordringer.

Projektet har tre primære målgrupper

  • Den første målgruppe er erhvervslivet. Virksomhederne, som vi har med som samarbejds- og dialogpartnere i projektet, har til opgave at hjælpe med at definere en klar profil for den flersprogede arbejdsstyrke, så udbuddet fra uddannelsernes side passer til behovet, og så der skabes efterspørgsel efter de flersprogede kompetencer, virksomhederne har brug for.

  • Den anden målgruppe er karrierevejledere, skoleledere og uddannelsesplanlæggere. Vi ønsker med projektet at gøre denne målgruppe mere bevidst om relevansen af dobbelte kompetencer i uddannelsen, så de hjælper med at tilvejebringe praktiske løsninger på udfordringen med at skabe plads til at opbygge sproglige og interkulturelle tillægskompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

  • Den tredje målgruppe er de unge selv, der skal blive bevidste om nødvendigheden af at erhverve og
    efterspørge alle de relevante kompetencer, som fremtiden kræver af dem. Til denne målgruppe hører også lærere og især forældre, som hjælper og støtter de unge i deres uddannelsesovervejelser.

Projektet sigter på det konkrete plan på at udvikle, afprøve og implementere innovative tilgange til at motivere unge til at vælge flere sprog og være opmærksomme på interkulturelle ligheder og forskelle samt til at gøre erhvervsliv og uddannelsesplanlæggerne bevidste om veje til at klare udfordringerne.