Projektfaser

Projekt Generation Global gennemføres fra 2019 – 2021 i tre faser. I hver fase arbejder vi med at opbygge en god informationsbase, som henvender sig til en af projektets tre målgrupper.

  • Vi starter med målgruppen inden for erhvervslivet med fokus på personer, der har det som en del af deres opgaver at ansætte og lede medarbejdere, der har sprogkompetencer som en del af deres kvalifikationer. Til målgruppen opbygger vi et toolkit og et webinar, ligesom vi afholder et informationsarrangement.

  • Næste fase henvender sig til karrierevejledere og uddannelsesplanlæggere. Også her opbygges toolkit og webinar, ligesom vi afholder et informationsarrangement, alt sammen planlagt til maj 2020.

  • I sidste fase er det unge mennesker og deres forældre, der er målgruppen. Vi udvikler også toolkit, webinar og informationsarrangement til denne målgruppe. Her er aktiviteterne planlagt til at finde sted i maj 2021.