Aarhus Universitets segl

Klimazoner og plantebælter

Klimazoner er områder på Jorden, hvor temperaturen er nogenlunde ens. Områderne hedder klimazoner og strækker sig på tværs af jordkloden. Vi deler Jorden i syv klimazoner: en tropisk, to subtropiske, to tempererede og to polare.

Illustration: https://virtuelgalathea3.dk/

Lyset fra Solen rammer jordkloden forskelligt - med forskellige indfaldsvinkler - evt. gå til aktivitet tidligere i forløbet om albedo-effekt. Det er de forskellige indfaldsvinkler, der er årsag til at vi har forskellige klimazoner.  

Hvilken klimazone vi lever i, har selvfølgelig stor betydning for både planter, dyr og mennesker. Men det er ikke kun solmængden, som er afgørende. Også højde (højland-lavland), nedbør (tørke-regn) og fordelingen af hav og vand har stor betydning. Derfor er grænserne slet ikke så skarpt opdelt som på tegningen ovenfor.

Plantebælter

Klimazonerne er opdelt i plantebælter, alt efter de planter der gror i området. Dette afhænger af mængden af regn, derfor er hver klimazone inddelt i plantebælter efter regnmængden: Fra regnskov hvor det regner hele året - til ørken hvor det næsten ikke regner.

Illustration: https://virtuelgalathea3.dk/

Lær mere om klimazoner og plantebælter:

Hvad betyder det for os

Klima- og plantebælter har stor betydning for menneskenes levevilkår. Brug nedenstående aktivitet til at reflektere over hvad det betyder for menneskers leve vilkår. 

Aktivitet

Find oplysninger om temperatur, nedbør, klimazone og plantebælte, for Danmark, Kenya og Grønland og find eksempler på hvilken betydning det har for vores:

  • Boliger
  • Madretter
  • Arbejde
  • Fritidsliv
  • Andet…