Aarhus Universitets segl

Energi i bølger

Bølgerne på havet er i evig bevægelse. Bølgernes kinetiske energi kan omdannes til elektrisk energi, så man fx kan få elektricitet og varme i boligen uden at udlede CO2.

Der findes mere energi i havbølger end vi har brug for i hele verden.  Havbølger er en vedvarende energikilde.

Der findes mange forskellige bud på, hvordan bølgekraftanlæg kan designes, men generelt handler det om at få bevægelsen fra bølgerne til at drive de generatorer, der producerer elektrisk strøm. 

Bølger består af vandmolekyler i bevægelse. De enkelte vandmolekyler bevæger sig i cirkler og overfører deres energi til næste bølge:

En bølge transporterer dermed primært energi, der kan udnyttes.

Lær mere

Mere om energi i bølger: https://slowmill.wixsite.com/slowmill/wave-energy-1

Bølgekraft-teknologi

Bølgeenergi er en vedvarende energikilde. Derfor er det oplagt at forske i, hvordan energien fra havets bølger kan udnyttes til energiforsyning.

Danmark er faktisk en af de lande, som har forsket meget i bølgekraft teknologi – og vi har i landet flere testanlæg, som prøver at udvinde energi fra bølgernes bevægelse, hvilket giver mening, da Danmark har over 8000 km kystlinje at bygge bølgekraftanlæg på.

Her er nævnt nogle forskellige teknologiske grundprincipper i bølgekraftværker:

  1. Nogle flydere / pontoner på havoverfladen, bevæges i takt med bølgerne.  Disse anlæg kan ligge langt fra kysten (offshore), hvor bølgerne er højere end ved kysten.
  2. Kystbaseret bølgeanlæg, som står på tværs af kysten (bølgeretningen), hvor bølgerne kan skylle direkte ind i anlægget.
  3. Anlæg, der ligger på langs af bølgeretningen kan få hydrauliske stempler til at overføre energien.
  4. Anlæg der er gjort fast på havbunden. De består af en slags cylindere, som fyldes / tømmes for vand. Denne svingende vandsøjle skaber en luftlomme, som kan drive en propel svarende til en vindmølle.    
Lær mere om Wave Star

Wave Star er et dansk forskningsprojekt. Se de to videoer og læs artiklen for at lære mere.

Videnskab.dk har skrevet artiklen 'Hvad bliver det til med bølgeenergi'

Aktivitet

Om forskellige bølgekraftanlæg her:

På Energy Supply kan du læse en masse om bølgeenergi: https://www.energy-supply.dk/article/keyword/bolgeenergi

https://www.youtube.com/watch?v=LCvkzN6rgtw

  • Hvordan udnytter de forskellige systemer energien i bølgerne?
Opdel i hold, og lad hver gruppe forberede en præsentation om teknologien i en bølgekraftmaskine.