Aarhus Universitets segl

Når havet har åndenød

Når havet har åndenød

Siden her giver dig en oversigt over indholdet i undervisningsforløbet Når havet har åndenødI overskriftsform kan du se, hvad de tre naturfag arbejder med under hvert emne.

Når man klikker på overskrifterne i cellerne kommer der forklaringer, ideer til forsøg og links til det videre arbejde.     

Fælles intro

Iltsvind i Danmark

Biologi

Geografi

Fysik/kemi

Hvad er iltsvind

Iltsvind

Hvorfor opstår iltsvind mest om sommeren? Oxygen - ilt

Baggrund for iltsvind

Gødning havner i havet Udvaskning fra landbruget Temperaturforskelle i havet

Konsekvenserne af iltsvind

Liglagen

Iltsvind i fjorde Svovl

Overvågning af iltsvind

Ilt og klorofyl afslører iltsvind Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind Vandhenter - CDT

Hvad kan man gøre ved iltsvind

Muslinger kan afhjælpe iltsvind Storme afhjælper iltsvind Teknologiske løsninger på iltsvind

Afslutning

Perspektiverende spørgsmål

Når havet har åndenød

Siden her giver dig en oversigt over indholdet i undervisningsforløbet Det oplyste hav. Af oversigten fremgår det i overskriftsform, hvad de tre naturfag arbejder med under hvert emne. Forløbet er endnu ikke færdigudviklet. Nedenstående er derfor ment som en appetitvækker.    

Fælles intro
Iltsvind i Danmark

Hvad er iltsvind

Iltsvind (bio)
Hvorfor opstår iltsvind mest om sommeren (geo)
Oxygen - ilt (fys/kem)

Baggrund for iltsvind

Gødning havner i havet (bio)
Udvaskning fra landbruget (geo)
Temperaturforskelle i havet (fys/kem)

Konsekvenserne af iltsvind

Liglagen (bio)
Iltsvind i fjorde (geo)
Svovl (fys/kem)

Overvågning af iltsvind

Ilt og klorofyl afslører iltsvind (bio)
Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind (geo)
Vandhenter - CDT (fys/kem)

Hvad kan man gøre ved iltsvind

Muslinger kan afhjælpe iltsvind (bio)
Storme afhjælper iltsvind (geo)
Teknologiske løsninger på iltsvind (fys/kem)

Afslutning

Perspektiverende spørgsmål