Aarhus Universitets segl

Iltsvind

Når koncentrationen af opløst ilt i havet falder, kaldes det iltsvind. Den normale iltkoncentration i havet omkring Danmark er på 8-10 mg/L, men ved iltsvind, er koncentrationen helt nede på mellem 0 og 4 mg/L. Når koncentrationen er så lav, begynder dyrene og planterne at tage skade. De hurtigste dyr, såsom fisk, kan måske nå at flygte, mens de bundlevende dyr, havgræsser og tangplanter ikke kan flygte og derfor dør hvis iltsvindet bliver rigtig slemt.

Niveauer for ilt i havet omkring Danmark:

Normalt iltniveau

Over 4 mg/L

Moderat iltsvind

2 - 4 mg/L

Kraftigt iltsvind

Under 2 mg/L

Iltsvind forekommer for det meste fra juli til november, men i nogle områder tæt ved kysterne opstår iltsvind tit før juli. Når iltsvindet er moderat, søger fisk og nogle af bunddyrene væk, hvis de kan. Når iltsvindet er kraftigt begynder dyrene at dø. Når iltsvindet er kraftigt, ser havbunden helt død ud.

I 2020 var iltsvindet tæt på at nå det højeste niveau i 20 år, og det samlede areal der var ramt af iltsvind var på 4.400 km2. Det er større end hele Fyns areal, der er på 3.100 km2.

Kilde: Iltsvind i danske farvande – september-oktober 2020 (au.dk)

Fotosyntese

I havet er det alger og havgræsser, der laver fotosyntese og producerer ilt. Fotosyntesen kan kun ske, hvis der er lysenergi til at drive processen.

Læs mere om fotosyntesen

Faktisk bliver omkring halvdelen af den ilt, som findes i atmosfæren dannet i havet. Det er til dels tangplanter og havgræsser – men det største bidrag kommer fra mikroalger. Små encellede alger, som ikke behøver at gro på bund eller være hæftet til tang eller sten. De kan leve ude i de store verdenshave frit i vandmasserne.

Hvad er det?

Størrelse

Kaldes også

Mikro-

alger

Små encellede mikroskopiske alger.

Lever frit i vandet.

Under 0,5 mm

Planteplankton eller

Fytoplankton

Makro

alger

Store flercellede alger.

Sidder fast på sten og lignende

Under 1 cm og op til 60 m!

Tang

Aktivitet

Lav dette eksperiment fra Experimentarium, og undersøg lysets betydning for fotosyntesen.

Aktivitet

Her er et andet eksperiment som hverken kræver iltmåler eller BTB:

Lav en forsøgsopstilling som på billedet herunder.

I skal bruge en makroalge og vand. Hvis I samler alger fra stranden (fx søsalat) skal I tage saltvand med hjem til forsøget. I kan også samle ferskvandsalger i en sø eller købe dem i en akvariebutik, og her skal I bruge ferskvand.

Aflæs mængden af produceret ilt (ml) fx hvert 5. minut, og skriv det ind i et skema.

  • Hvilke faktorer er det vigtigt at holde konstante under forsøget?
  • Fremstil en graf over jeres resultater.
  • Til sidst skal I forklare jeres graf.

Grønalgen søsalat. Foto: Kattegatcentret

Respiration

Hele døgnet rundt bruger planter og alger ilt til deres livsprocesser. Det betyder at de forbruger ilt og udskiller kuldioxid - ved respiration. Hvis der ikke er lys til at drive fotosyntesen, kan planter og alger altså kun lave respiration. Om natten sker der derfor kun respiration. Det betyder at koncentrationen af kuldioxid i vandet stiger, og derfor vil pH-værdien i havet falde.

Foto: https://pxhere.com/da/photo/1138461#google_vignette

Aktivitet

I havet er der masser af forskellige dyr, der forbruger ilten. Det kan I selv undersøge. Se her hvordan hos WWF:

Varmt vand indeholder mindre ilt end koldt vand. Dyr bruger også mere ilt, når vandet bliver varmere. Design jeres eget forsøg hvor I tester om dyrene bruger mere ilt, når vandtemperaturen stiger. Husk at passe godt på forsøgsdyrene, og sæt dem ud i havet igen efter forsøget.