Aarhus Universitets segl

Storme afhjælper iltsvind

Hen på efteråret bliver overfladevandet koldere, og temperaturspringlaget opløses. Samtidig begynder det at blæse mere. En god efterårsstorm laver så meget omrøring i vandet, at springlaget opløses, og vandmasserne blandes. Det betyder, at der igen kommer ilt til bundvandet, og derfor bliver iltsvindet mindre og mindre. Faktisk kan et iltsvind forsvinde på meget kort tid, hvis vejret ændrer sig markant til mere koldt og blæsende.

Muslinger afhjælper iltsvind

Blåmuslinger er effektive til at filtrere vandet for planteplankton (se ”Muslinger kan afhjælpe iltsvind"). Mange synes at blåmuslinger smager godt, så flere steder i Danmark fiskes der efter blåmuslinger. Hvis muslingefiskeriet bliver for omfattende, og man fjerner for mange muslinger i et område, kan der komme for mange planteplankton i vandet, og risikoen for iltsvind bliver større. 

Aktivitet

Muslingefiskeri

Se optagelsen af havbunden i Limfjorden før og efter et muslingeskrab, og diskuter hvilke konsekvenser det har for dyr og alger der lever på bunden og ved bunden.

Undersøg hvilke metoder der er til at fiske mere skånsomt. I forhold til iltsvind er det vigtigt, at fiskeredskaber ikke hvirvler bundmateriale op i vandet, da det forårsager, at lys ikke når ret langt ned i vandet.

Naturgenopretning afhjælper iltsvind

Mange steder laves der naturgenopretning på forskellige måder. Fx ved at:

  • udplante ålegræs,
  • genetablere undersøiske stenrev,
  • etablere muslingeopdræt.

Målet er at forbedre havmiljøet og biodiversiteten. Ud over at vi skal mindske tilførslen af næringsstoffer fra land, er alle tiltagene også med til at mindske risikoen for iltsvind.

Politiske aftaler skal afhjælpe iltsvind

For at sikre et sundt havmiljø, har vi nu Danmarks Havstrategi II (2018-2024), og det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har ansvaret for den samlede havstrategi i Danmark.    

Lær mere

Her kan I læse mere om Danmarks Havstrategi, og finde links til uddybende materiale: https://mim.dk/natur/hav/

Mere generelt om havmiljø og bæredygtighed

Næsten 1/3 af Verdens befolkning er afhængig af fisk, skaldyr og blæksprutter fra havet. Derfor er det vigtigt, at havets økosystem er i balance, så vi ikke ødelægger det som også er en vigtig fødekilde for os mennesker. 

Lær mere

Se en film om havets tilstand i Danmark, med fokus på fiskeriet:

Filmen viser forskellige former for fiskeri, og hvordan de påvirker bunden. I filmen forklarer de også om overskud af næringsstoffer og iltsvind. Se eventuelt bare fra tiden 6:10 om iltsvind.

I forbindelse med Verdensmålene for 2030 er der lavet en række små film om livet som fisker og fiskeriets tilstand forskellige steder i verden, som kan ses i denne youtube-playliste: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWti60YvwOC_BpjO-RsJHY5JPpegRaNeC