Aarhus Universitets segl

Teknologiske løsninger på iltsvind

For at komme iltsvind til livs, har man i mange år forsket i løsninger, som kan afhjælpe problemet. Der er flere forskellige vinkler at takle problemet fra. 

1. Muslinger

Man kan fjerne mikroalger fra vandet, når de bliver for mange – her er muslinger en god løsning.

Miljømuslinger. Foto: Blåmuslinger kan redde de danske fjorde fra iltsvind (videnskab.dk)

2. Elektroder

En anden metode er at sætte elektroder til havbunden, så der skabes en lille strøm. Strømmen binder det overskydende næringsstof fosfor. Fosfor bliver bundet i sedimentet og er derfor ikke med til at skabe algeopblomstring. På længere sigt medfører dette, at risikoen for iltsvind bliver mindre, fordi ilt ikke bruges til at binde fosfor. Metoden afprøves i et forskningsprojekt på DTU.

Lær mere

Læs mere om DTU's forskningsprojekt her: https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2019/magisterbladet-nr-1-2019/groen-teknologi-kan-mindske-iltsvind-og-fjerne-giftstoffer

Forsøg med bioelektroder. Foto fra: Grøn teknologi kan mindske iltsvind og fjerne giftstoffer | DM Akademikerbladet

3. Tilførsel af ilt

Man kan også tage direkte fat på symptomet på iltsvind – nemlig manglen på ilt. Og faktisk har man forsket i, at pumpe ilt fra atmosfæren gennem store slanger ned til det iltfattige bundvand.

Kilde: 

www.soedoktoren.dk/beluftning.htm

Lær mere

Du kan læse mere om projektet her:

https://ing.dk/blog/iltsvind-i-danske-farvande-kan-helbredes-med-enkle-midler-122753

4. Kabelbakterier

Forskere fra Aarhus Universitet har været med til at finde ud af, at der findes lange trådformede bakterier (kabelbakterier), som kan være med til at mindske konsekvenserne af iltsvind. Kabelbakterier ’spiser’ nemlig den giftige svovlbrinte (H2S), som nogle gange kommer op i vandsøjlen, når iltsvind er rigtigt slemt. De kan derfor være med til at mindske bundvendingen, som sker når svovlbrinte og metan siver op af havbunden. Bakterierne lave en speciel reaktion, hvor de tager elektroner fra svovlbrinte (H2S) og sætter dem på ilt (O2). I processen omdannes sulfid til sulfat (SO42-). Kabelbakterier kan mindske iltsvind. Efter iltsvind kan kabelbakterier også hjælpe med at fjerne den resterende svovlbrinte (H2S) fra sedimentet i havbunden, så bunddyrene kan flytte tilbage og ikke dør af den giftige gas.

 Kabelbakterier. Foto: Steffen Larsen på https://nat.au.dk/om-fakultetet/nyheder/nyhed/artikel/elektriske-bakterier-frem-i-rampelyset-1/

Lær mere

Læs mere om bakterierne her:

https://da.wikipedia.org/wiki/Kabelbakterie

Aktivitet

Man kan faktisk finde sine egne kabelbakterier, ved den lokale havn: