Aarhus Universitets segl

Iltsvind i Danmark

Når der er så lidt ilt i havet, at organismer får svært ved at leve, kaldes det iltsvind.

Hvert år bliver danske havområder og fjorde ramt af iltsvind. Flere faktorer er med til at skabe iltsvind: Varme, stille vejr og næringsstoffer fra landbruget.

Iltsvind opstår når iltforbruget i havet er større end iltproduktionen. Hvis forskellen på iltproduktion og iltforbrug er for stort, dør dyrene i havet. Der går mange år før livet på havbunden bliver sundt igen efter et kraftigt iltsvind.

Hvert eneste år er der store områder af Danmarks hav, som er ramt af iltsvind. I 2002 var iltsvindet særligt omfattende og langvarigt. Igen i 2020 var niveauet for iltsvind næsten oppe på det højeste i 20 år!

Iltsvind kan være næsten helt usynligt for os mennesker på land, for det hele sker nede ved havbunden, men når iltsvindet er rigtigt slemt vil mange organismer dø og man kan fx se døde fisk ligge i vandoverfladen og langs stranden.

Foto:Naturstyrelsen