Aarhus Universitets segl

Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind

Hver år fra juni til november undersøger Miljøstyrelsen hvor slemt iltsvindet er i de danske farvande. Det gør de som en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA. Det er vigtigt at holde øje med iltsvindet hvert år, så man kan se om det bliver værre eller bedre. 

Lær mere

Her kan du se hvordan Miljøstyrelsen måler iltsvind:

Flere gange om året udgiver Miljøstyrelsen de nyeste data i en rapport. Der er også kort som viser status på iltsvindet. Kortet herunder viser iltsvind målt den 8.-23. september 2020. Det grå område er måleområdet. I de gule områder er der målt moderat iltsvind (2-4 mg/l) og i de røde områder er der målt kraftigt iltsvind (< 2 mg/l). I de røde områder er det altså så slemt at dyrene er flygtet eller døde.

Kilde: Iltsvind i danske farvande – august-september 2020

Aktivitet

Iltsvind

På Institut for Ecosciences hjemmeside kan I hente de iltsvindskort og iltsvindsrapporter der bliver udgivet hvert år:

https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/iltsvind/iltrapporter

Her er to aktiviteter I kan lave:

A. Vælg et år mellem 2013 og 2020.

Tjek hvornår iltsvindet stopper dette år. Du skal kigge efter, hvor mange røde og gule prikker der er. Du kan også tjekke hvornår iltsvindet er værst i det år, du har valgt.

B. Gå ind i iltsvindsrapporterne og vælg to iltsvindskort fra samme kalendermåned men fra to forskellige år. Sammenlign de områder der viser henholdsvis moderat iltsvind og kraftigt iltsvind.

  • Er det blevet værre?
  • Er det blevet bedre?
  • Kan I forklare hvorfor iltsvindet ofte ses i fjorde?
  • Hvorfor er iltsvindet værst sidst på sommeren?
  • Hvorfor bliver iltsvindet mindre om efteråret?

I kan også bruge de kort vi har samlet til jer her.

Opgave A: ”Nationale iltsvindskort 2018" (dokument)

Opgave B: ”Iltsvindskort 2014 og 2020” (dokument)

Aktivitet

Hvis I har en havn i nærheden, kan I selv tage vandprøver fra en mole. I kan måle ilt i vandprøver taget ved forskellige dybder. Derudover kan I måle temperaturen på vandprøverne. Måske kan I endda måle et rigtigt temperaturspringlag? Der skal være ret dybt, gerne i nærheden af 10 meter. Måske har I en vandhenter på skolen som I kan bruge til at tage vandprøver for hver meter helt fra overfladen til bunden. 

Vandhenter. Foto: Skoleskibet Ry

Mål temperaturen så snart vandprøven er oppe, og notér værdien i en tabel.