Aarhus Universitets segl

Effekt på økosystemet

Plast har revolutioneret vores liv, fordi det har mange fordele. Men plast kan også havne de forkerte steder. Alene i havet udgør plastik op til 80% af alt marint affald.

Foto: Julie Juanita Larsen, Plastic Change

Plastic Change, Plastik opskyllet på en strand.

Plastik nedbrydes meget langsomt i naturen. Plastikken forsvinder aldrig men bliver blot til mindre og mindre stykker. Når stykkerne bliver mindre en 5 mm kalder man plastikken for mikroplastik. Derfor kan plastik bevæge sig over meget store afstande med havstrømme, bølger, tidevand, vind og floder og akkumuleres over tid.

  AKTIVITET  

Eksperiment, find mikroplastik i havet/søen – filtrer vand

Se øvelsesvejledning her

Øvelsesvejledning udviklet af Plastic Change, Julie J. Larsen

Eksperiment, find mikroplastik i opskyl ved strand- eller søbredden 

Se øvelsesvejledningen her 

Forurening af plastik har stor indflydelse på dyrelivet i og omkring havet. Dyr har ligesom mennesker brug for et sundt og sikkert miljø for at kunne leve godt. Plastik og andet skrald, som ender i havet, kan skade dyrene på mange måder. De kan fx skære sig, sidde fast eller blive kvalt.

Havskildpadder spiser plastik

Plastik og havdyr

Der er eksempelvis plastik at finde i mange muslinger. Forskere har også fundet plastik i mere end hver fjerde sild i Danmark, og blandt havfuglearter er det mere end 90 % af fuglene, der har plastik i maven.

Plast i fødekæden

Man ved at fisk spiser mikroplast, men man ved endnu ikke hvilke konsekvenser det har for fødekæden. Der mangler stadig en del forskning omkring plast og især mikroplast i fødekæden.

Se med her når Signe fra Hovedet i Havet finder plastik i maven på en sild. 

Find mikroplastik i en sildemave

Der er helt sikkert at makroplast optager plads i maven på fisk og fugle, men man ved endnu ikke om fx kemikalier fra plasten bliver optaget i fødekæden.

Plastik i fødekæden

AKTIVITET

Eksperiment, Disseker en fisk og måske find plastik i maven

Se øvelsesvejledning her

Øvelsesvejledning udviklet af Plastic Change, Julie J. Larsen

Plast og mennesker

Skrald i havmiljøet - på stranden og i havet – ser ikke blot grimt ud, det gør også kysterne mindre attraktive for mennesker at bruge. Kystsamfund kan miste vigtige indtægtskilder, hvis turister skræmmes væk af skrald, og de kan være nødsaget til bruge mange penge på oprydning.

Makro-, Mikro-  og Nano-plastik

Vi kunne også have sagt: lille, mindre, mindst. Makro, mikro og nano kaldes præfikser og bruges til at beskrive nogets størrelse. Taler vi om større stykker plastik er det makroplastik. Mikroplastik er defineret som plastikstykker der mindre end 5 mm. (Nogle definerer mikroplastik som partikler mellem 1 og 5 mm). De mindste stykker plastik er nanoplastik, som er partikler i nanostørrelse, dvs. mindre end 0,0001 mm (dvs. 100 nm).

I naturen nedbrydes plastik med tiden af bølger og sollys til mindre og mindre partikler. Det er på denne måde at vi bl.a. får mikroplastik. 

Mikroplastik

Se en video om mikroplast

Man kan opdele mikroplastik i to kategorier:

  • Primær mikroplastik, som er produceret som små stykker plastik og bl.a. findes i cremer, tandpasta og lotion for at give en skrubbende effekt.
  • Sekundær mikroplastik er plastikstykker, der er brækket af fra andre produkter. Det kan være større stykker plastik, som bliver nedbrudt. Eller det kan ske, når man vasker tøj af fleece eller nylon, der er lavet af plast. 

Plastic Change, Se de to forskellige typer mikroplast her. Primært mikroplast tv. Sekundært mikroplast th.

AKTIVITET

Eksperiment, Find mikroplastik i dine egne produkter

Se øvelsesvejledning her

Øvelsesvejledning udviklet af Plastic Change, Julie J. Larsen  

Mikroplastik kan blive indtaget ubevist af organismerne i havet, fx når en musling filtrere vandet eller når en fisk indtager mikroplastik sammen med sin føde.

Mikroplastik finder også vej til vores fødevarer og kan fx. spores i øl, honning og vin. Der er derfor sandsynlighed for, at du kommer til at indtage plast uden du ved det. Hvilken indvirkning det har på din krop, har forskningen endnu til gode at vise. Læs mere i artiklen her https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/mikroplast-hvad-har-10-aars-intensiv-forskning-laert-os, hvad de seneste ti års forskning har lært os om mikroplastiks effekter på naturen og os. 

App til at finde mikroplastik i produkter: Beat the Microbead

Plastic Change har udviklet en dansk version af app'en. Se mere her

Mere om App'en her