Aarhus Universitets segl

Fotosyntese og kulstofs kredsløb

Algernes fotosyntese spiller en stor rolle for kulstofkredsløbet. Ved fotosyntese optages carbon (C) i form af CO2. Herved fjernes altså en stor mængde CO2 fra atmosfæren.

Carbon-atomet indgår i et kredsløb og indbygges i nye forbindelser. I første omgang indbygges det i glukose ved algernes fotosyntese. Herefter kan det indbygges i fedt og proteiner i algerne (se afsnittet 'Atomerne - algernes byggesten'). Carbon-atomet indbygges også i de næste led i fødekæden, som kulhydrat, fedt og protein.

Carbon, som har været indbygget i levende organismer, kan frigives som uorganisk carbon gennem respirationsprocessen. Det frigives som enten carbondioxid (CO2) eller methan (CH4). Læs mere om kulstofkredsløbet her 

4. Stofkredsløb | WWF undervisning

Illustration fra WWF. https://undervisning.wwf.dk/4-stofkredslob

I havet

Havet kan optage en stor mængde CO2. Det meste optages ved fotosyntesen, men det kan også foregå ved denne proces:

Illustration: Projekt Hovedet i Havet

Verdenshavene optager noget af den CO2, vi udleder til atmosfæren. Udvekslingen er dog mange hundrede år om at nå ned til de dybe havlag, og havene kan derfor ikke fjerne den ophobede CO2 hurtigt nok. Opløseligheden af CO2 er størst i koldt vand, så når temperaturen stiger på grund af drivhuseffekten, og verdenshavene bliver varmere, kan vandet ikke indeholde nær så meget CO2.

I oceanerne er der planter og dyr som på landjorden, og her foregår også fotosyntese og respiration. Oceanerne kan imidlertid også optage CO2 direkte ved havoverfladen, hvor det opløses i vandet. En proces, som også kan gå den anden vej, så opløst CO2 fra oceanerne frigives til det atmosfæriske lager igen.

Læs mere om carbons kredsløb, de kemiske egenskaber med mere
Aktivitet

DTU har lavet et hæfte med masser af eksperimenter.

Lav fx et forsøg med vands evne til at optage og afgive CO(eksperiment 2.3): "Energi på lager"

På Virtuelgalathea viser de, hvordan du kan lave din egen CO2-skala: