DPU

Aarhus Universitets segl

Kønsbevidste praksisser

Om projektet

Formålet med forskningsreviewet er at bidrage med

  • En forskningsbaseret oversigt over og analyse af hvad dansk, nordisk og udvalgt international forskning udpeger som kønsbevidste og kønsinkluderende pædagogiske og didaktiske praksisser i grundskolen (5-16 år) generelt og specifikt i forhold til STEM-fag/indsatser fra 2000-2021(Arkiv1)
  • En supplerende oversigt over og analyse af andre vidensformer om kønsbevidste og kønsinkluderende pædagogiske og didaktiske praksisser (Arkiv2)
  • En analyse af hvilke praksis-bestemmende grundantagelser om køn og STEM, der karakteriserer de beskrevne praksisser i begge arkiver
  • En analytisk og diskuterende stemme vedr. ’det lovende’ i de beskrevne praksisser både i forhold til danske grundskoler og i forhold til de bekymringer og etiske udfordringer, kønsproblematikken og de lovende praksisser vil/kan afstedkomme.

Læs mere