DPU

Aarhus Universitets segl

kønsklog og responsiv pædagogik

  • Forskningsoversigt over lovende kønsbevidste og kønsinkluderende pædagogiske og didaktiske praksisser i grundskolen generelt og specifikt i forhold til STEM-fag/indsatser.

Om projektet

Formålet med forskningsreviewet er at bidrage med

  • En forskningsbaseret oversigt over og analyse af hvad dansk, nordisk og udvalgt international forskning udpeger som kønsbevidste og kønsinkluderende pædagogiske og didaktiske praksisser i grundskolen (5-16 år) generelt og specifikt i forhold til STEM-fag/indsatser fra 2000-2021(Arkiv1)
  • En supplerende oversigt over og analyse af andre vidensformer om kønsbevidste og kønsinkluderende pædagogiske og didaktiske praksisser (Arkiv2)
  • En analyse af hvilke praksis-bestemmende grundantagelser om køn og STEM, der karakteriserer de beskrevne praksisser i begge arkiver
  • En analytisk og diskuterende stemme vedr. ’det lovende’ i de beskrevne praksisser både i forhold til danske grundskoler og i forhold til de bekymringer og etiske udfordringer, kønsproblematikken og de lovende praksisser vil/kan afstedkomme.

Læs mere

Tidsplan

Projektet er finansieret af Villum Fonden og løber fra 1. oktober 2021 til 1. april 2022