DPU

Aarhus Universitets segl

Advisory Board

Advisory Board

Projektet ’Kønsbevidste Praksisser’ har per 1. august nedsat et advisory board med skoleledere, pædagogiske ledere, konsulenter og undervisere. Boardets opgave er at kvalitetssikre kommende formidlingsprodukter udarbejdet på baggrund af litteratur-kortlægningen.

Det lovende er kønsklogt og responsivt. En kortlægning af pædagogiske og didaktiske interventioner vedr. køn i naturfag, matematik og STEM-aktiviteter i grundskolen 

En af kortlægningens pointer er, at det findes en stor pulje af forskningsbaseret litteratur om køn i naturfag, matematik og STEM, men at den sjældent aktiveres og gøres til didaktisk og pædagogisk hverdagspraksis. Køn enten ignoreres eller opfattes som noget, man nok er bevidst om, men ikke som noget man tænker ind i undervisningen/pædagogikken eller indhenter forskningsbaseret pædagogisk viden om.

På baggrund af egne erfaringer med ledelse og/eller undervisning skal advisory boardet afprøve nye formidlingsprodukter og diskutere, hvordan produkterne kan bidrage til fx professionelle læringsfælleskaber om køn i naturfag, matematik og didaktik og indgå på eksempelvis pædagogiske temadage og pædagogiske rådsmøder. Formidlingsprodukterne målrettes skoleledere, lærere, skolepædagoger og konsulenter tilknyttet grundskolen.

Advisory boardet består af:

  • Birgit Lise Andersen, afdelingschef for Skoler & Uddannelse, Albertslund Kommune.
  • Carsten Bott, skoleleder, Bagsværd Skole
  • Cecilie Früstück, fuldmægtig, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
  • Josephine Jack Eiby, vært, læringsrevolutionista og oplægsholder, www.josefineeiby.dk 
  • Kristina Avenstrup, områdeleder, Børnehusene Kokkedal
  • Lina Pedersen-Romanini, lærerstuderende, tidl. næstforperson i De Lærerstuderendes Landskreds
  • Mads Kroer Jensen, Skolekonsulent, Fagcenter Børn og Unge – Skoler, Aalborg Kommune
  • Rani Hørlyck, Selvstændig erhvervsdrivende af Ranis Skole
  • Ronja Mannov, adjunkt, Københavns Professionshøjskole