DPU

Aarhus Universitets segl

Fund

Fund

Projektet har bidraget med en ny konceptualisering og model, der er udviklet under begrebet ’kønsklog skole’. Begreberne ’kønsklog og responsiv’ er definerende principper for modellen. Modellen visualiserer forskellige veje, der kan tages, når der arbejdes med interventioner omkring køn og STEM. Kønsblind og kønsneutral synes ifølge litteraturen at være et ’no go’, mens de lovende praksisser er kønsbevidst/sensitiv og inkluderende pædagogik.

Nogle praksisser er dog mere lovende, nemlig den kønskloge og -responsive praksis, der også tager hensyn til, hvordan man rekonfigurerer køn såvel som STEM samt komplicerer vores forestillinger om andre kategorier og magtakser (såsom race, klasse, handicap, seksualitet) såvel som modstår, undgår og imødegår fordomme, bias, lave forventninger og diskrimination.

Projektet er baseret på en innovativ tilgang, der kombinerer litteratursøgninger i en række forskellige forskningsdatabaser med analyser af den mangfoldighed af vidensformer, som skolelærere trækker på, når de ’finjusterer’ deres undervisning i forhold til køn.

Projektet gentænker forskningsgennemgangen som genre og metode i lyset af den belgiske filosof Isabelle Stengers' insisteren på, at 'Another Science is Possible' og under hensyntagen til ikke bare 'matters of fact', men også 'matters of concern' og 'matters of care' (Maria Puig de la Bellacasa).