DPU

Aarhus Universitets segl

Dagtilbud

Lektor Lone Svinth

Daginstitutioners betydning for de første 1000 dage


Danmark her en uofficiel verdensrekord i børn i daginstitutioner. Vi er det land i verden, hvor flest børn går i institution, og vi er også det land, hvor børn starter tidligst. Det er en gigantisk omvæltning for et lille barn at starte i vuggestue og dagpleje. Det er derfor afgørende vigtigt at det bliver mødt med omsorg, nærvær og kærlig opmærksomhed fra voksne som barnet får mulighed for at knytte sig til. Opstarten og det at barnet får tid til at blive trygt inden far og mor forlader det er uhyre vigtigt. Modtagelsen af nye børn må aldrig blive rutine, barnet skal mødes, se og favnes gennem denne udfordrende omstilling.

Det er også vigtigt med gode normeringer, uddannet personale med stor viden om små børns udvikling, faglig engagement og ledelse som grundlag for disse mødeøjeblikke. Det kræver meget tid og nærvær at lære barnet at kende og hjælpe det ind i dagtilbudslivet med alle dets rutiner, regler, forventninger og ikke mindst mødet med de andre børn og voksne, som barnet skal lære at kende. Et omsorgspædagogisk ståsted er derfor vigtigt.