DPU

Aarhus Universitets segl

Om de første 1000 dage

Lektor Ditte Winther-Lindqvist

1000 dage - et forskningsfokus på DPU


De første 1000 dage af et barns har afgørende betydning for barnets udvikling og trivsel, både nu og her, og fremadrettet. Det handler både om forholdene i familien og dagtilbuddet. Danmark har absolut verdensrekord i at sende vores børn tidligt i dagtilbud. Det er alle de centrale sider af livsfundamentet der grundlægges de første 0-3 år: Kan jeg stole på andre? Kan jeg trygt udforske min omverden? Er jeg noget værd? Er mit bidrag værdsat? Kan jeg finde ud af noget? Kan jeg være en del af et fællesskab? Er jeg en der kan lære noget?

Derfor retter DPU et stærkt forskningsmæssigt fokus på de mindste og på hvordan vi bedst sikrer børnene den bedste start. Forskningsmæssigt ved vi i dag rigtig meget om hvad små børn har brug for og hvordan vi støtter forældre i at blive gode til at varetage omsorgsopgaven. Vi ved også meget om kvalitet i dagtilbud og hvordan vi kan skabe højere kvalitet. Men der er også stadig meget vi ikke ved.

 Der mangler f.eks. central forskning i, hvordan forældreskab etableres i dag, særligt for fædre, og hvorfor så mange er usikre på forældreopgaven? Hvad betyder skærmtid og skærmaktiviteter for småbørnsfamilierne og for 0-5 årige børns udvikling? Hvordan oplever børn vuggestuestart? Og hvordan kunne overgangen organiseres mere skånsomt for barnet/familien? Hvad leger børn egentlig i vuggestuen og hvordan tilgodeses leg, samspil og relations-dannelse pædagogisk?

Endelig mangler vi forskning i virksomme handle-strategier over for de børn der af forskellige grunde er udsatte og sårbare.  Vi er blevet gode til at opspore problemer og udpege risiko-adfærd og faresignaler, men vi mangler stadig at udvikle praksis hen imod mere korrigerende indsatser, der prøves af - og justeres alt efter om de virker efter hensigten.

DPU sætter derfor ind med ny grundforskning, forskningskortlægninger, og praksisorienteret vidensopsamling på mange af de gode initiativer og erfaringer der er gjort i kommunerne inden for fx tidlig indsats, tværfagligt samarbejde, og pædagogiske udviklingsprojekter.