DPU

Aarhus Universitets segl

Pædagogisk kvalitet for små børn

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud


Dagtilbud af høj kvalitet kan gør en stor forskel for børns trivsel og læring. Nordiske longitudinelle studier har vist, at børn, der har gået i dagtilbud karakteriseret ved stor andel af veluddannet personale klarer sig bedre ved folkeskolens afgangsprøve. Vi har viden, men at omsætte den i en praksis præget af vilkår, der ikke altid er optimale, kan være svært, og på trods af alle de gode erfaringer går det ikke godt nok med kvaliteten  i Danmark, når det kommer til indsatsen for børn i udsatte positioner.

Den tidlige indsats i dagtilbud er afgørende, hvis vi som samfund skal gøre mulighederne bedre for alle børn – også de børn der befinder sig i udsatte positioner. Normeringer og fysiske vilkår er væsentlige rammebetingelser, men hvis den tidlige indsats i institutionerne skal være vellykket, så skal man løfte blikket fra strukturer og systemer og også fokusere på kvaliteten og tilrettelæggelsen af selve det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Udfordringen er at skabe høj kvalitet i processerne – i pædagogikken, i læringsmiljøet helt ude på den enkelte stue og i det pædagogiske personales kapacitet til at reflektere over deres praksis og se mulighederne i at forbedre den.

Pædagogiske medarbejderes viden, refleksioner og evne til løbende at anvende og dele viden om børns udvikling og læring til hverdagens konkrete pædagogiske arbejde med børnene er essentiel. For det er omdrejningspunktet i netop de nordiske dagtilbud, hvor børns læring er organiseret omkring, hvad børnene er optagede af, og ikke iscenesat i fag med undervisningsplaner og lektioner eller manualer.

Forskning viser, at det som bl.a. skaber professionel kvalitetsudvikling i det pædagogiske arbejde er refleksion, samarbejde og tværprofessionelle fællesskaber. Fagprofessionelle, som efteruddannes til at se på praksis med nye øjne, er bedre i stand til at sætte ind med de tiltag der skal til for at børn styrkes i deres udvikling og trivsel - og særligt børn i udsatte positioner.