DPU

Aarhus Universitets segl

Sundhedsplejen

Lektor Kirsten Elisa Petersen Sundhedsplejens betydning for den tidlige forebyggende indsats overfor små børn

Sundhedsplejens betydning for en tidlig forebyggende indsats


Sundhedsplejen er, sammen med jordemødrene, den første velfærdsstatslige indsats, som møder alle borgere i Danmark. Selv om det er frivilligt, så er der stort set ingen familier, som fravælger tilbuddet. Sundhedsplejerne kommer helt ud ind til forældrene og børnene i hjemmet, og det betyder også, at det er den instans, som tidligst kan sætte ind med støtte i forhold til familier, der er udfordrede, og som har vanskeligt ved at løfte forældrerollen.

Sundhedsplejen opstod som kommunale indsatser rettet mod fattige arbejderfamilier i danske slumkvarterer og blev lovpligtigt i 1937. Dengang handlede det om at nedbringe børnedødeligheden ved at forhindre fejlernæring og forbedre den almene sundhed for de fattige børn. I dag er det ikke spædbørnsdødelighed, som er det største samfundsmæssige problem. Men man ser  fortsat børn med en dårlig almen sundhedstilstand. Dårlige tænder, dårlig kost, overvægt, underernæring osv. Socialt betingede dårligdomme der har har negativ betydning for børns trivsel og evne til koncentration og indlæring.

Familier fra alle socialgrupper kan stå usikre over for en ny rolle som forældre og kan have brug for hjælp og vejledning fra sundhedsplejen. Men en afgørende forskel er, at hvor ressourcestærke forældre kan benytte en bredere vifte af tilbud og indsatser i deres tidlige forældreskab, så udgør sundhedsplejen selve det sundhedsfaglige fundament i den tidlige spædbarnsperiode for udsatte familier.