Arrangement

Invitation til arrangementet d. 6/12/2021

Fremmedsprog: Vejen til din og vores (globale) fremtid

 

Mandag d. 6. december 2021 kl. 12.15 – 16.00

 

Tænk flere venner!
Tænk nye personlige færdigheder!
Tænk store livsoplevelser!
Tænk mangfoldighed!
Tænk globale jobmuligheder – også lokalt! 

 

Aarhus Universitet og Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har sammen med kolleger i Norge og Skotland fået støtte fra EU til et projekt med titlen Generation Global: Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future. Formålet med projektet er at indsamle viden og producere toolkits, der kan bruges til at informere forskellige målgrupper om værdien af andre fremmedsprog end engelsk som tillægskompetence. Altså: Hvad er værdien af, at ikke kun sprogeksperter, men også andre medarbejdere i en virksomhed kan mere end blot engelsk? Hvad er værdien af, at jeg som ungt menneske i en globaliseret verden kan forstå modersmålet hos dem, jeg møder på min vej gennem livet? Hvilken værdi har det for mine uddannelsesmål, hvis jeg ud over fx mine tekniske eller håndværksmæssige færdigheder også kan begå mig i samtale med udenlandske kolleger på deres modersmål? Og hvilke udfordringer for uddannelse og uddannelsesplanlægning skal håndteres i den sammenhæng?

En af målgrupperne i projektet er unge mennesker og deres forældre, og et toolkit målrettet dem er nu snart færdigt. Dette toolkit vil vi gerne præsentere ved dette arrangement, hvor vi også benytter os af lejligheden til mere bredt at diskutere udfordringer og løsningsforslag til målgruppernes arbejde med fremmedsprog. Derfor vil vi gerne invitere alle som interesserer sig for dagens emner til dialog med os og hinanden på dette introduktions- og debatarrangement: 

Mandag d. 6. december 2021 kl. 12.15 – 16.00

Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous vej 2, 8000 Aarhus C

Lokale 1485-123 (Nobelsalen)

Vi glæder os til at se jer til en frugtbar og fremtidsrettet dialog!

 

Tilmelding: Send en mail til contactpoint@ecml.dk med navn, stilling, institution og evt. forplejningsbemærkninger. Tilmeldingsfrist: 1. december 2021

Ana Kanareva-Dimitrovska, Susana Fernández & Jan Engberg

Generation Global, Projektteam Danmark 

Information om keynotes

Sprogfagene er globale fag v/Karen Risager, professor emerita, Roskilde Universitet (RUC)

Jeg vil i oplægget diskutere nogle dimensioner af dette statement – sprogene som globale fænomener, sprogfagenes sociokulturelle indhold som potentielt globalt, og vigtigheden af at orientere sig mod globale problemstillinger såsom klimakrisen og den grønne omstilling, ulighed m.m.

***

Karen er dr.phil. og professor emerita ved Roskilde Universitet. Hun har været tilknyttet den humanistiske basisuddannelse, fransk og internationale udviklingsstudier og var en hovedkraft bag oprettelsen af kultur- og sprogmødestudier, RUC. Hendes forskningsområde er sprogfagenes kulturelle dimensioner og rolle i forhold til udviklingen af elevers og studerendes globale bevidsthed og ansvarlighed.

Sprogfaglighed i 2035: relevans og status v/Hanne Leth Andersen, rektor og professor i universitetspædagogik, Roskilde Universitet (RUC)

Jeg vil i oplægget diskutere hvilke fremmedsprogskompetencer der vil være behov for i 2035, både som en del af skolens og uddannelsernes fagligheder og som en del af både de offentlige institutioner og virksomhedernes behov for kommunikation og handel uden for det nationale sprogfællesskab, og den enkelte borgers deltagelse i globaliseringens fællesskab.

Sprogfærdighed og sproglig og kulturel kompetence er grundlaget for mange fags tekstforståelse og videnstilegnelse. Der er behov for at sprogfagligheden i højere grad bringes i kontakt med andre fag og uddannelser for at tydeliggøre dens aktualitet og relevans – og dermed status. Dette medfører et behov for didaktisk videreudvikling, både inden for tværsproglighed og tværfaglighed.

Endelig er det værd at overveje hvilke kriterier der afgør valget af fremmedsprog, fx økonomisk og politisk magt, geografisk nærhed, naboskab og alliancer, bæredygtighed, kultur og historie.

***

Hanne har været rektor på RUC siden 2014 og er herudover professor i universitetspædagogik. Hendes primære forskningsområder er fremmedsprogsdidaktik og universitetspædagogik. I de senere år har hun i særlig grad arbejdet med eksamensformer, undervisningsudvikling, sproglæring og sprogsyn, betydningen af fremmedsprog i uddannelserne samt uddannelseskvalitet. Hanne var udpeget som formand for Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsgruppe, der udviklede den nationale sprogstrategi i 2017.

Program for dagen

 

12:15-13:00

Frokost og networking

 

13:00-13:10

Velkommen og introduktion til dagen v/ Ana Kanareva-Dimitrovska, Susana S. Fernández & Jan Engberg 

Generation Global, Projektteam Danmark

 

13:10-13:40

Keynote

Sprogfaglighed i 2035: relevans og status v/Hanne Leth Andersen, rektor og professor i universitetspædagogik, Roskilde Universitet

 

13:40-14:10

Keynote

Sprogfagene er globale fag v/Karen Risager, professor emerita, Roskilde Universitet


 

14:10-14:30

Pause

 

14.30 – 15.00

Komparativ præsentation af projektets resultater

Deltagere:

Spiwe Thandabani Rønning, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen – Fremmedspråksenteret, Norge

(deltager online, oplæg på engelsk)

Dr. Paul Hare, Professional Development Officer, Scotland’s National Center for Languages – SCILT &

Sheena Bell, Professional Development Officer, Scotland’s National Center for Languages – SCILT, Skotland

(deltager online, oplæg på engelsk)  

Ana Kanareva-Dimitrovska, Det Nationale Center for Fremmedsprog, Aarhus Universitet,

Susana S. Fernández, Professor, Aarhus Universitet &

Jan Engberg, Professor, Aarhus Universitet, Danmark

(oplæg på dansk)

 

15.00 – 15.30

 

Elevers og studerendes perspektiver

 

 

Elisabeth Froholdt, næstformand for Danske Skoleelever

Alma Tynell, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Christoffer Østermark, næstformand for Studenterforum UC

Mike Gudbergsen, formand for Danske Studerendes Fællesråd

 

15.30 – 16.00

Diskussion og input - Tak for i dag!