Gymnasieelever fortæller om sprog

Motivation for valg af 2. fremmedsprog


I denne video kan du høre elever fra hhv. Risskov og Hjørring Gymnasium fortælle om, hvorfor de valgte deres 2. fremmedsprog, da de startede på ungdomsuddannelsen.

Undervisning og fritid


I denne video kan du høre elever fra hhv. Risskov og Hjørring Gymnasium fortælle om, hvad de kan lide ved fremmedsprogsundervisning, og hvordan de bruger deres 2. fremmedsprog i deres fritid.

Forældre og sprogvalg


I denne video kan du høre elever fra hhv. Risskov og Hjørring Gymnasium fortælle om, hvilken betydning deres forældre har haft for deres valg af fremmedsprog.

Fremtid med sprog


I denne video kan du høre elever fra hhv. Risskov og Hjørring Gymnasium fortælle om, hvordan de forventer at bruge fremmedsprog i deres fremtid.

Generel refleksion om fremmedsprog


I denne video kan du høre elever fra hhv. Risskov og Hjørring Gymnasium fortælle om, hvilke generelle refleksioner de har om fremmedsprog og fremmedsprogslæring.

Ronja - Tysk     


En video, hvor Ronja fra Risskov Gymnasium, fortæller om sine oplevelser med tysk som fremmedsprog.

Mathilde - Tysk


En video, hvor Mathilde fra Risskov Gymnasium, fortæller om sine oplevelser med tysk som fremmedsprog.