Viden om sprog til unge

Hvilke sprog skal vi tale i 2030?

 
 

Hanne Leth Andersen, rektor, RUC, og Lars Damkjær, undervisningsinspektør, 2015

Resumé:
FN har opdateret sine demografiske prognoser for resten af århundredet. Hvordan ser verden ud i morgen, og hvilke sprog taler verden? Hvilke sprog skal vi lære i Danmark?

Kronikken kan også læses her:

https://www.berlingske.dk/kronikker/hvilke-sprog-skal-vi-tale-i-2030

Det er sundt at lære sprog!


Troels W. Kjær fortæller om, hvor sundt det er at lære sprog! Videoen er uddrag fra hans fulde præsentation om fordele ved at lære sprog!

 

Uddannelser med sprog hjemmeside

 
 

Hjemmesiden har oplysninger om de fleste af landets bacheloruddannelser, hvori der indgår sprog.

Hjemmesiden kan også tilgås her:

uddannelsermedsprog.dk

NCFF - Gå ikke glip

 
 

12 danskere med vidt forskellige baggrund fortæller i denne film om deres oplevelser og erfaringer med fremmedsprog. Om hvad sprog har givet dem fagligt og personligt - og hvorfor man ikke skal gå glip af fremmedsprog. Filmen er målrettet gymnasieelever

Videoen kan også ses her:

ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/gaa-ikke-glip/

Gro Caspersen - Wise Words

 
 

Al nyere forskning tyder på, at flersproglighed er en af de bedste måder at holde hjernen i topform på. Man bliver både bedre til at multitaske, bedre til at huske og en bedre sprogbruger, når man kender til- og gør brug af flere sprog. Men hvordan føler de flersprogede elever deres sproglige resurser bliver anerkendt i skolen? Elever fra Svendborg Kommune fortæller i kampagnefilm ‘Wise Words’ om de erfaringer, de har gjort sig mht. deres flersproglige kompetencer. Filmen er en del af en kampagne, der skal oplyse elever, forældre og lærere om det gode ved at have mange sprog.  

Det Flyvende tæppe

 
 

Ethvert sprog bør betragtes som en skat, mener Kristin R. Vilhjalmsdottir. Hun har udviklet et sprogprojekt, som i 2017 vandt Den Europæiske Sprogpris. Nu rejser hun landet rundet med projektet. "Det Flyvende Tæppe" er en tværfaglig metode til brug i arbejdet med sprog og kultur i undervisning af børn og unge, men kan nemt anvendes i voksenregi også.

Læs mere om metoden på:

tungumalatorg.is/menningarmot/um-verkefni%c3%b0/dk/

Se film om projektet: Det Flyvende Tæppe

Den Europæiske Sprogportfolio 6 - 12 år

 
 

Den Europæiske Sprogportfolio

Den Europæiske Sprogportfolio er en dansk oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12". Den danske udgave af den europæiske sprogportfolio er udarbejdet med venlig tilladelse fra Nasjonalt Senter for Fremmedspråk i Opplæringen i Norge og er som den norske portfolio baseret på Elisabeth Mosengs illustrationer og design af Magnolia Design AS.

Den danske udgave er udarbejdet af ECML Kontaktpunkt Danmark med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler 2016. ECML Kontaktpunkt Danmark er det danske kontaktpunkt for European Centre for Modern Languages under Europarådet.

Til lærerne: Kom godt i gang

Inspiration til arbejdet med Europæisk sprogportfolio i sprogundervisningen i 1.-6. klasse. Dette materiale henvender sig til dig, som underviser i sprog i 1.-6. klasse - uanset om du underviser i engelsk, tysk, fransk eller basisundervisning i dansk som andetsprog. Inspirationsmaterialet knytter sig til Europæisk Sprogportfolio, som er en dansk oversættelse af en norsk sprogportfolio udarbejdet til sprogelever i 6-12 års alderen.

Målet med dette inspirationsmateriale er at give dig som sproglærer idéer til, hvordan du kan inddrage Europæisk Sprogportfolio i din sprogundervisning.