Aarhus Universitets segl

Gødning havner i havet

Der kan ske iltsvind, hvis der kommer for mange næringsstoffer i havet.

Næringsstoffer er de grundstoffer, planter skal bruge for at vokse (fx: N, P og K) - vi finder dem i gødning.

Om foråret spreder landmændene gødning på markerne. Enten som kunstgødning eller gylle. Gødningen får planterne på marken til at vokse optimalt. Hvis der er mere gødning end planterne kan nå at optage, kan den overskydende gødning blive udvasket fra markerne.

Når det regner bliver den overskydende gødning skyllet ud i vandløbene og kan ende i havet. I havet får gødningen alger og havgræsser til at vokse mere. Når der ledes gødning til havet kaldes det eutrofiering.

Foto: Danmarks Naturfredningsforening (https://www.dn.dk/nyheder/efter-landbrugspakken-mere-kvaelstof-bliver-tilovers-i-landbruget/)

Lær mere

I denne video kan I lære om hvordan iltsvind opstår:

Se en nærmere forklaring på hvordan Iltsvind opstår, og hvad det betyder her:

Og endnu en forklaring kommer her - se og hør fra tiden 48:37 til 51:12:

https://naturparklillebaelt.dk/se-video-og-slides-fra-web-seminar-om-iltsvind/

Se en undervandsoptagelse i Mariager Fjord fra 2018:

Hør en nærmere forklaring her - se fra tiden 51:13 til 53:26:

https://naturparklillebaelt.dk/se-video-og-slides-fra-web-seminar-om-iltsvind/

Iltsvindets udvikling. Kilde: http://bioold.science.ku.dk/mkuhl/ambio/materials/PBChristensen%20DMUrapport.pdf

Udledningen af kvælstof og fosfor fra åer, søer og fjorde til havet har stor betydning for vandmiljøet. I det næste filmklip kan man se hvordan udvaskningen af næringsstoffer påvirker havbunden omkring Vindinge Å's udløb i Nyborg Fjord. Området kan bruges som model for, hvordan algevækst og store mængder organisk stof i havbunden kan føre til iltsvind.

Lær mere

Udvaskningen af næringsstoffers påvirkning på havbunden omkring Vindinge å:

Aktivitet

I dette forsøg kan I undersøge hvordan planteplankton deler sig og bliver til flere, når de gødes med næring. Dette kaldes en opblomstring.
Her er der gode muligheder for at eksperimentere med selve forsøgsopstillingen:

Øvelsesvejledning "Opblomstring af planteplankton (dokument)

I kan købe alger her, og evt. lave dette forsøg om fotosyntese:

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/den-groenne-revolution/algedraaber-og-fotosyntese/

Foto: https://ing.dk/artikel/havenes-planteplankton-forsvinder-med-klodens-hedetur-110665

Planteplankton lever ikke i ret lang tid, så efter en opblomstring vil der være mange døde planteplankton der falder til bunds og skal nedbrydes.

Der vil være både døde dyr og døde planter på havbunden, som bliver spist af andre dyr. Man kalder det for nedbrydning, når de døde dyr og døde planter bliver spist.

Aktivitet

Hvem nedbryder de døde dyr og planter på havbunden? Print arket og klip dyrene ud. Læg dem på et stykke papir og tegn pile mellem dem.

Klip-ud ark med dyr (dokument)

  • Hvem spiser hvem?
  • Hvem spiser de døde dyr og planter?
  • Hvor er der græsningsfødekæder og hvor er der nedbrydningsfødekæder?
  • Bruger alle dyrene ilt, når de nedbryder det døde materiale?
  • Hvorfor nedbryder dyr det døde materiale?
Lær mere

Her kan I finde ud af meget mere om dyrene:

http://e-learning.skaldyrcenter.dk/

Her kan I lære mere om fødekæder og fødenet: https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/den-sidste-fisk/oekologisk-sammenhaeng/biotop-og-foedenet/