Aarhus Universitets segl

Vandhenter - CTD

En avanceret vandhenter er et yderst vigtigt redskab for havforskerne. Det er et apparat der sænkes ned fra fx et skib, og som ved præcise dybder kan måle temperatur og saltindhold i vandet. Sådan en vandmåler kaldes en CTD (C=conductivity, T=temperature, D=depth) og herunder ses et eksempel på en CTD.

Foto: DTU Aqua

Lær mere

Her kan I læse mere om en CTD og om hvad den kan bruges til:

https://virtuelgalathea3.dk/artikel/vandhenteren

NOVANA

Hvert eneste år udgiver Miljøministeriet en rapport, der hedder NOVANA. Bogstaverne står for Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur. NOVANA rapporten omhandler miljøtilstanden i Danmark. Her er mange data - blandt andet CTD-målinger, klorofylmålinger og iltmålinger. En del af NOVANA er fire årlige iltsvindsrapporter, som laves af Aarhus Universitet.

Lær mere

Den nyeste rapport, samt information om iltsvind kan findes hos Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet:

https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/iltsvind

Aktivitet

I kan selv måle forskellige abiotiske faktorer ved den kyst der ligger tættest på jeres skole. Hvis ikke I har en kyst i nærheden, har I måske et vandløb som længere væk løber ud i havet.

Mål på parametre som fx ilt, temperatur, nitrogenforbindelser og fosfor.

Ilt kan måles med reagenser eller iltsensor. Her findes forskellige typer. Hvis ikke I har en iltsensor på skolen, kan I måske låne en på det nærmeste naturcenter. Forskellige reagenser til at måle ilt med kan man købe i en akvariebutik.

Til måling af næringsstoffer findes der vandundersøgelses-kits som I nemt kan tage med ud i felten. Kig hos de firmaer som sælger udstyr til naturfagsundervisningen.

Til måling af saltindholdet kan man benytte forskellige metoder. Se øvelsesvejledningen.

Øvelsesvejledning ”Salt i havvand” (dokument)

Lav målingerne forskellige steder, så I kan samle data der kan sammenlignes. Hvis I har en kyst i nærheden, kan I fx måle i et vandløb som ender ved kysten, og derefter lave målinger ved kysten lidt væk fra vandløbets udløb.