Aarhus Universitets segl

ICILS 2018

Resultaterne for ICILS 2018 blev offentliggjort den 5. november 2019.  

Blandt hovedresultater kan nævnes:

 • Danske lærere og deres elever i 8. klasse anvender it i undervisningen væsentligt mere end de gjorde i 2013. Blandt andet angiver 70 procent af lærerne i 2018 at de bruger it i undervisningen hver dag. I 2013 var det 40 procent.
 • Danske lærere lægger også i meget vidt omfang, og væsentligt mere end i 2013, vægt på at eleverne udvikler kompetencer inden for it-området.
 • Danske elever har rykket sig fra 542 point på skalaen for computer- og informationskompetence i 2013 til 553 point i 2018. Det er et signifikant bedre resultat.
 • Danske elever er de bedst præsterende blandt de deltagende landes elever inden for computer- og informationskompetence.
 • Der er mindre spredning i de danske elevers kompetencer, end der er i de fleste andre deltagende lande.
 • Danske elever er med 527 point sammen med Sydkoreas elever (536 point) de bedst præsterende blandt de deltagende landes elever inden for datalogisk tænkning.

Udover de overordnede resultater, er der en række andre iagttagelser at gøre.

 • Mere end seks ud af ti af de danske elever ligger på eller under computer- og informationskompetenceniveau 2 ud af 4.
 • De danske lærere i 8. klasse er blevet mere nuancerede i deres indstilling til it i undervisningen:
 • I 2013 var danske lærere ret positivt og usædvanligt lidt kritisk indstillede over for it. I 2018 var de nogenlunde lige så positivt indstillede som i 2013, men på de spørgsmål der går igen i 2013 og 2018, er de blevet væsentligt mere kritiske over for it's rolle i undervisningen.
 • Særligt er det interessant at halvdelen af de danske lærere i 8. klasse i 2018 mener at it distraherer elever fra at lære, hvor det kun var 14 procent af lærerne der mente det i 2013.
 • Der er meget store forskelle mellem pigers og drenges opfattelse af deres egne kompetencer i relation til it og deres forestillinger om et fremtidigt arbejdsliv med it:
 • Piger klarer sig gennemsnitligt bedre i testen af computer- og informationskompetence end drenge og lige så godt i testen af datalogisk tænkning.
 • Danske piger har lige så høj tiltro som danske drenge til egne evner til basale aktiviteter med en computer.
 • Danske piger har et gennemsnit på 43 på indekset for tiltro til egne evner i forhold til tekniske aktiviteter. Det er det laveste gennemsnit på tværs af de deltagende lande uanset køn. Danske drenges gennemsnit er 51. Forskellen mellem danske pigers og drenges gennemsnit er større end i noget andet af de deltagende lande.
 • Danske drenge har et gennemsnit på 49 point på indekset for syn på en fremtid med it. Danske pigers gennemsnit er 42 point. Det er det laveste blandt alle deltagende lande. En høj andel af de danske piger kan således ikke forestille sig at de i fremtiden vil studere eller arbejde med it.

Yderligere information

Spørgeskemaer