Aarhus Universitets segl

ICILS Teacher Panel 2020

It i skolen under coronapandemien

Rapporten "It i skolen under coronapandemien" præsenterer de danske resultater af International Computer and Information Literacy Study – Teacher Panel (ICILS TP). Data er indsamlet i Danmark, Finland og Uruguay i samarbejde med International Association for the Evaluation of Student Achievement (IEA).

Undersøgelsen er en panelundersøgelse, hvor lærere, der har deltaget i ICILS 2018, igen i 2020 er blevet spurgt om deres holdninger til og brug af it i undervisningen. Imellem de to tidspunkter for dataindsamling blev verden ramt af en global coronapandemi, hvilket har tvunget skoler til at gennemføre nødundervisning – i høj grad via inddragelse af it i undervisningen. ICILS TP fremskriver således viden om, hvordan læreres holdninger til og brug af it i undervisningen har ændret sig under coronapandemien.

I Danmark er undersøgelsen gennemført af forskere fra DPU, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er samfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet, Arts.

I den danske del af ICILS TP har 95 skoler deltaget ved at 441 lærere, 80 skoleledere og 67 it-koordinatorer har besvaret spørgeskemaer. Dataindsamlingen er blevet gennemført fra november 2020 til marts 2021.

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Jacob H. Christensen, Jeppe Bundsgaard og Christian C. Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet. Endvidere har Morten Pettersson og Stig T. Gissel fra UCL bidraget til den endelige rapport. Undersøgelsen er samfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og DPU, Aarhus Universitet

I den danske del af ICILS TP har 95 skoler deltaget ved at 441 lærere, 80 skoleledere og 67 it-koordinatorer har besvaret spørgeskemaer. Dataindsamlingen er blevet gennemført fra november 2020 til marts 2021.