Aarhus Universitets segl

ICILS 2013

Resultaterne af ICILS 2013 er offentliggjort. Den komplette rapport "Digitale kompetencer" kan hentes  her.

Generelt går det godt med udvikling af elevers informations- og computerkompetence og med integration af it i undervisningen. 

Samtidig er der noget der tyder på at fælles udvikling af og refleksion over professionen samt samarbejde blandt lærerne om integration af it i undervisningen er sjælden, også mere sjælden end det ses i nogle af de andre velpræsterende lande i undersøgelsen.

Der er desuden tegn på at undervisningen ikke i stort omfang har bevæget sig i retning af den elevcentrerede, undersøgende og samarbejdsorienterede tilgang som såvel kommuner og regering som overnationale organisationer argumenterer for og ønsker at fremme. 

20. november 2014 blev resultaterne af den første store, internationale undersøgelse af skoleelevers computer- og informationskompetencer (ICILS 2013) offentliggjort.


Rapporten er udgivet på Aarhus Universitetsforlag 20. november 2014

Yderligere information

Spørgeskemaer