Program

Vi afholdt et webinar om uddannelsernes kompetenceudvikling inden for digitalisering i byggeriet

På Webinaret diskuteredes elementer relateret til, hvordan fremtiden formes gennem digitalisering i både byggeriets processer og i læreprocesser på byggeriets uddannelser. Når underviserne kender til digitaliseringstrends, øges  muligheden for at digitalisering bliver inkluderet i uddannelsernes undervisning.

Vi diskuterede følgende fokusområder ift. hvorledes de er relevante for et kompetenceudvikingsforløb for undervisere i byggeriets uddannelser.

A: Hvilken rolle spiller BIM for tværfaglig kompetenceudvikling, når det gælder digitalisering i byggeriet?

B: Hvordan/hvor meget skal kompetenceudviklingen arbejde med konkrete digitale værktøjer? 

C: Hvordan/hvor meget skal kompetenceudviklingen fokusere på at diskutere digitalisering generelt?

D: Hvor vigtigt er det at arbejde på tværs af uddannelsernes fagligheder i kompetenceudviklingen?

E: Hvordan kan kompetenceudviklingen differentieres, så den er relevant for undervisere med forskellig grad af viden om digitalisering? 

F: Hvordan kan kompetenceudviklingen også inspirere til integration af online læringselementer i uddannelsen og ved praktikophold?

Udbyttet af webinarets diskussioner er online-noter, som vil bive inddraget i projektgruppens fremtidige arbejde med udviklingen af læringsdesign og indhold i kompetenceudviklingsforløbet.