KUBU-kurset

Digitalisering i byggeriet som mål for underviseres kompetenceudvikling

Projektets mål er udvikling af et KUBU-kursus - et fleksibelt online læringsforløb for undervisere på byggeriets videregående uddannelser.

Udviklingen sker i samarbejde mellem Erhervsakademi Aarhus, VIA University College, DTU, Kunstakademiets arkitektskole i Københavns, Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet.

KUBU-kurset tilbydes til undervisere på alle byggeriets uddannelser på de deltagende institutioner efter projektets afslutning.

Kurset er bygget op af fire undervisningsmoduler, der indholder tværgående byggefaglige elementer i relation til digitalisering i byggeriet og elementer med fokus på kommunikation i online-læring og undervisningstilrettelæggelse.

KUB·U by Vibe Jelsbak

Kompetenceudviklingsforløbet
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4
Titel Digitalisering i byggeriet Digitalt byggeri Digital læring Digital læring i egen/fælles praksis
Indhold Introducerer til state-of-the-art gennem rammesætning af digitaliseringsaspekter relateret til hele byggeprocessen.  Byggeri-faglig specialisering, som opkvalificerer inden for konkrete digitale teknologier/modeller Digital undervisningsteknologi og didaktik og dets anvendelse til at undervise  studerende i digitale kompetencer inden for byggeriet. Udvikling af konkret undervisningsforløb i egen eller fælles praksis.