Projektdeltagere

I projektet deltager mange forskellige uddannelser og dermed repræsenteres mange byggefagligheder

Projektet er et samarbejde mellem uddannelser, der repræsenterer byggeprocessen fra idéen hos arkitektens tegnestue via bygningsingeniør (både civilingeniør og diplomingeniør) og bygningskonstruktør til byggekoordinatoren på byggepladsen.

Fagligt fokus er digitalisering af de mange forskellige arbejdspocesser, der er i de enkelte byggefaglige kontekster.

Da projektet også integrerer online-læring som et mål for kompetenceudvikling blandt uddannelsernes undervisere, deltager AU desuden med kompetencer indenfor udvikling af online undervisning fra Centre for Educational Development (CED). CED har projektlederrollen og er derfor placeret centralt i projektet.