Ressourcer

Ressourcer til it-didaktisk udvikling

IT-didaktiske værktøjer - læringsteknologier

Når du udvikler nye aktiviteter for din studerende, kan du lade dig inspirere af nedenstående liste over forskellige teknologier. Listen er langt fra udtømmende ift. alle de forskellige programmer, man kan bruge i sin undervisning. Særligt gælder, at disse er valgt ud fra, at de ikke er fagspecifikke.

Underviseroplæg/forelæsning (asynkron kommunikation)

 • Optagelse af tale til slides i powerpoint (Office.com).
 • Skærmoptagelse, uafhængigt af software, der vises på skærm (også Powerpoint). Videoplatforme og programmer som Camtasia kan også lave skærmoptagelser.
 • Pencast – tegne, skitsering og skrift på tablet eller touchscreen, mens der optages lyd/tale
 • Podcast, lydoptagelse
 • Optagelse i Prezi
 • Video af underviser i halvtotal foran whiteboard (med mobiltelefon i holder eller camcorder)

Underviseroplæg/forelæsning (synkron kommunikation)

Studerende i samarbejde & input til et fællesskab

 • Samskrivning i Word-online/GoogleDocs
 • Trello til koordinering af projektsamarbejde
 • Quiz til medstuderende - Kahoot
 • Flashcards til medstuderende
 • Virtuel opslagstavle/Input fra flere studerende i Padlet eller Mural
 • Input til fælles platform i Mentimeter

Studerende præsenterer opnået viden

Feedback mellem studerende

 • Feedback i ItsLearning – fx i diskussionsfora
 • Peerfeedback med brug af rubrics (tilgængelig i flere LMS’er)

Feedback fra underviser

 • Multimodal feedback i Word eller GoogleDocs med EdWord

Forståelseskontrol

 • MC-test/quiz
 • Spørgeskema/quiz i MS Forms (office.com)
 • Flashcards og Kahoot (underviserproducerede)

Studerende – individuel træning