KompetenceUdvikling i Byggeriets Uddannelser

Digitalisering i byggeriet fordrer øget digitalisering i byggeriets uddannelser

Udvikling af kompetenceudvikling i et samarbejde mellem byggeriets videregående uddannelser

Velkommen til det tværgående projekt om kompetenceudvikling om digitalisering af processer i byggeriet.

Kompetenceudviklingen et tiltænkt undervisere på byggeriets uddannelser på DTU, VIA University College, Arkitektskolen i København, Arkitektskolen i Aarhus, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Universitet. Den vil tage form via et online kompetenceudviklingskursus, hvori undervisere på byggeriets uddannelser møder de nyeste trends inden for digitalisering i byggeriet gennem digitale læringsteknologer i et online læringsmiljø.

Målet er, at uddannelsernes indhold følger de nyeste digitalieringstrends i byggeriet og dermed vil de studerendes og nyuddannedes kendskab til digitalisering sikre dem mulighed for kvalificeret udvikling og optimering af byggeriets processer gennem digitalisering.