Aarhus Universitets segl

Del 1: Et nudgeinterventionsstudie i samarbejde med 18 gymnasier

Hovedinteressen for dette nudge-studie er, at undersøge om nudges i form af korte sms-beskeder kan mindske den ulighed der kan observeres i overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelse (læs mere i menupunktet 'Om projektet').

I samarbejde med 18 gymnasier sender vi en række sms'er til skolernes 3.g-elever. Med varierende ordlyd er pointen i beskederne, at minde eleverne om aktuelle deadlines for at søge ind på henholdsvis kvote 1 og kvote 2. Eleverne modtager disse 'nudges' mens de stadig går i 3.g, men også de to følgende år op til ansøgningsdeadlines. Disse elever udgør interventionsgruppen.

Landets øvrige 3.g-elever modtager ikke disse sms'er og udgør kontrolgruppen.

For at undersøge om nudgeinterventionen har gjort en forskel, anvender vi data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og undersøger om der kan observeres forskelle i ansøgningsmønstrene mellem eleverne i interventionsgruppen og eleverne i kontrolgruppen.

Hvis I er nysgerrige på at vide mere om denne del af projektet, er I velkommen til at kontakte én fra forskergruppen.