Aarhus Universitets segl

Om projektet

Formålet med projektet er at udvikle et interventionsstudie, der kan reducere social ulighed i adgangen til videregående uddannelser i Danmark. En nylig undersøgelse viste, at selv blandt gymnasieelever med et karaktergennemsnit over normalen (mellem 9-9,9 på den danske karakterskala), spiller social baggrund en væsentlig rolle for valget af videregående uddannelse: Blandt denne gruppe af elever var det kun 52% af elever med ufaglærte forældre gik ind i et universitetsprogram i perioden 2008-2010 sammenlignet med 85% af dem, hvis forældre havde en universitetsgrad.

Tidligere undersøgelser har fundet ud af, at den sociale ulighed i valget af videregående blandt andet skyldes, at elever med lav socioøkonomisk baggrund kan blive afledt fra at vælge en højere uddannelse end deres forældre, fordi de er bange for, at de ikke kan finansiere flere års studier eller fordi de ikke tror, ​​at indkomsten for videregående uddannede er væsentligt højere end for personer med lavere niveauer af uddannelse. Interventionsstudier har i andre lande forsøgt at udligne den sociale ulighed i valget af videregående uddannelser ved at informere studerende om finansieringsmuligheder for videregående uddannelser eller arbejdsmarkedsafkast fra højere uddannelsesgrader. Dette er lykkedes med varierende grad af succes. I dansk sammenhæng er det dog ikke lige så relevant at forsøge udligne den sociale ulighed i valget af videregående uddannelse ved at informere om finansieringsmuligheder, da alle studerende får statsstøtte og undervisningen er gratis.

Den foreslåede interventionsundersøgelse vil i stedet forsøge at mindske den sociale ulighed i valget af videregående uddannelse ved at informere eleverne om potentielle akademiske og sociale udfordringer ved at vælge forskellige videregående uddannelser med særligt fokus på barrierer forbundet med at vælge universitetsuddannelserne.