Aarhus Universitets segl

Del 2: Intervention i samarbejde med Studievalg Danmark og 90 gymnasier

Hovedinteressen for dette projekt er, at undersøge om en designet vejledningsindsats, kan mindste den ulighed der kan observeres i overgangen fra gymnasiet og til videregående uddannelse (læs mere i menuen 'Om projektet').

Denne intervention består af en vejledningsindsats i form af et oplæg (ca. 45 minutter), som er udviklet af forskere på DPU, Aarhus Universitet, og kvalificeret af vejledere fra Studievalg Danmark. Alle 3. g-elever på 45 tilfældigt udvalgte gymnasier (interventionsgruppen) bliver præsenteret for oplægget af dygtige vejledere fra Studievalg Danmark. Efter oplægget besvarer alle eleverne et spørgeskema. Eleverne får derudover adgang til en hjemmeside, hvor informationsmateriale, et større udvalg af videoer med rollemodeller og relevante hjemmesidelinks er tilgængeligt

45 andre gymnasier (kontrolgruppen) modtager ikke vejledningsindsatsen, men 3.g-erne på disse gymnasier besvarer spørgeskemaet.

For det første undersøger vi om indsatsen virker i forhold til elevernes umiddelbare uddannelsesvalg. Dette undersøger vi ved at analysere elevernes besvarelser på spørgeskemaerne.

Dernæst undersøger vi om vejledningsindsatsen har betydning for deres senere faktiske uddannelsesvalg. Denne viden får vi ved at analysere data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) efterhånden som eleverne vælger uddannelse.

Alle informationer, som eleverne afgiver, bruges kun i dette forskningsprojekt som afsluttes i 2023. Data opbevares fortroligt og inden for retningslinjerne af persondatalovgivningen (GDPR).

Hvis I er nysgerrige på at vide mere om denne del af projektet, er I velkommen til at kontakte én fra forskergruppen.