Aarhus Universitets segl

Del 3: Et videobaseret vejledningsinterventionsstudie i samarbejde med 5 gymnasier

Hovedinteressen for dette projekt er, at undersøge om en videobaseret vejledningsindsats, kan mindste den ulighed der kan observeres i overgangen fra gymnasiet og til videregående uddannelse (læs mere i menuen 'Om projektet'). Endvidere om effekten af vejledningsindsatsen afhænger af om det præsenterede indhold kan beskrives som 'varm' eller 'kold' viden. Varm viden forstås i den forbindelse som uformel viden der kommer fra ens netværk (familie, venner, studiekammerater m.fl.), mens kold viden forstås som formel viden (ledighedstal, livsindkomst, frafald, m.fl.), som kan findes på officielle hjemmesider.

I samarbejde med 5 gymnasier præsenterer vi en designet videobaseret vejledningsindsats for alle deres 3.g-elever. Hver elev bliver præsenteret for en af fire udgaver af videoen. Én gruppe elever ser en video der primært anvender 'varm' viden. En anden gruppe elever ser en video der primært anvender 'kold' viden. En tredje gruppe ser en video der tilpasses elevens valg og interesser. Og endelig, designer vi undersøgelsen således, at den fjerde gruppe elever kommer til at udgøre kontrolgruppen. Alle fire grupper udfylder i samme omgang et spørgeskema omhandlende deres forestillinger om videregående uddannelse.

For at undersøge om den videobaserede vejledningsindsats har betydning for elevernes forestillinger om videregående uddannelse, sammenlignes dels de tre interventionsgrupper med kontrolgruppen, og dels sammenlignes de tre forskellige interventionsgrupper med hinanden og kontrolgruppen. Således bliver det muligt at undersøge hvilken type vejledningsindsats der er mest effektiv i forhold til at mindske den eksisterende ulighed i overgangen til videregående uddannelse.

Derudover undersøger vi om den videobaserede vejledningsindsats har betydning for deres senere faktiske uddannelsesvalg. Denne viden får vi ved at analysere data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) efterhånden som eleverne vælger uddannelse.

Hvis I er nysgerrige på at vide mere om denne del af projektet, er I velkommen til at kontakte én fra forskergruppen.