Aarhus Universitets segl

Information til gymnasier

Del 1: Nudge som vejledning (forår 2019)

Information til deltagende gymnasier i Syd-, Midt- Nord- og Vestjylland og på Fyn

Deltagende gymnasier i Syd-, Midt, Nord og Vestjylland er med i et delprojekt under NextStep. Formålet er at måle effekten af at udsende SMS-påmindelser, som skal hjælpe gymnasieelever med at huske på datoerne for kvote 1 og kvote 2. Det undersøges om SMS-påmindelserne har en effekt på om eleverne søger optag på de videregående uddannelser. 16 gymnasier deltager i projektet, hvor deres elever modtager SMS-remindere op til kvote 1 og kvote 2.

I Danmark tager størstedelen af gymnasieeleverne mindst ét sabbatår inden de starter på en videregående uddannelse. Det betyder at overvejelserne om uddannelsesvalg for manges vedkommende udskydes til efter gymnasiet er afsluttet, og dermed bliver det i højere grad op til eleverne selv at huske de vigtige datoer i forbindelse med optagelse til de videregående uddannelser. Derfor anses det i forskningsprojektet som vigtigt at undersøge effekten af udsende SMS-påmindelser.

Data opbevares fortroligt og inden for retningslinjerne af persondatalovgivningen. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt gerne forskningsassistent Anders Malling på andersmalling@edu.au.dk.

Del 3: Videobaseret vejledning - et interventionsstudie (forår 2022)

(er under udarbejdelse)

Formål

Praktiske oplysninger

Data

Udbredelse af resultater