Du er her: AU Om AU  q-model Principper Princip 1

Princip 1

Målsætning på flere niveauer

For bedst muligt at sikre et resultat på alle niveauer arbejdes der med en model, hvor alle aktiviteter målsættes på følgende niveauer:

1. I forhold til elevernes læring.

2. I forhold til samarbejdet

  • i det kommunale netværk
  • i fagteamet  -  forhold til at holde fokus på den viden og de resultater der udvikles

3. I forhold til den enkelte Q-lærers udbytte.

Disse tre målkategorier uddybes og eksemplificeres herunder:

1: Fokus på elevernes læring

Læringens kvalitet er forbundet med undervisningens. I QUEST er der fokus på målsætning for og evaluering af undervisning. Det forøger kvaliteten i undervisningen, og lærerne underviser mest effektivt, når målene for elevernes undervisning  er klart formulerede, og den løbende evaluering giver læreren  tydelig feedback om graden af målopfyldelse. Den bedste løbende evaluering er den, der også svarer på de spørgsmål, læreren selv ville stille til sin egen undervisning. Den intellektuelle udfordring ligger i, at den løbende evaluering er værdifuld kilde i forhold til lærerens egen motivation, refleksion, faglig udvikling og fornyelse. En god evalueringsform vil give et kvalitetsløft for læring og være personligt tilfredsstillende.

2: Planlægning af undervisningsopgaver foregår i samarbejde i netværk og fagteam

Målet i QUEST  fokuserer på samarbejde, og inkluderer strategier, så det er attraktivt at dele viden i både netværk og fagteam, reflektere over undervisning  og løbe de risici, ændringer medfører. I QUEST kan dette f.eks opnås ved at dele lektioner, skrive referater fra fælles beslutninger, observere hinanden i klasserummet og samtale om lektionen. Man kan optage på video for at dele undervisningssituationen med andre kolleger, sætte ord på undervisningsproblemer og sammen generere nye mål for undervisningen og ”kritisk ven” funktioner osv.

I QUEST værdsættes og udnyttes den viden og den ekspertise, der er til stede i lærergruppen. I samarbejde udforsker lærerne nye ideer, almindelig praksis og tegn på elevers læring på måder, der anerkender, at lærerne selv er i stand til at vide, hvad der virker i undervisningen, og derfor også kan udvikle den undervisning de har ansvaret for.

3: Den enkelte lærers udbytte

Det er vigtigt at aktiviteterne  indfrier lærernes ønsker og behov i forhold til professionel udvikling.

I QUEST anerkendes det, at lærerne er professionelle fagpersoner, der skal støttes i at blive eksperterne i naturfagsundervisningen. Lærernes professionelle undervisningsfaglighed (PCK) er derfor den centrale vidensform i formidling og centrum for diskussion i netværk og fagteams

5630 / i42