Principper

Der er udarbejdet en QUEST-didaktik, der arbejder med 5 didaktiske principper. Du kan læse mere om hvert enkelt princip i menuen til venstre.

De 5 principper er:

  • Princip 1. Målsætning på flere niveauer.
  • Princip 2. Indholdet i QUEST aktiviteterne hviler på forskning om læreres professionelle udvikling.
  • Princip 3. Kursusmoduler og andre aktiviteter bygges op efter ”QUEST–rytmen”. Aktiviteterne og kursusmodulerne indeholder 5 trin og varer hver gang et halvt år.
  • Princip 4. Et lærende fællesskab skal kontinuerligt arbejde med inspiration og ny viden udefra.
  • Princip 5. Support / støtte til fagteamarbejdet hentes så lokalt eller tæt på som muligt.
5629 / i42