Du er her: AU Om AU  q-model Principper Princip 2

Princip 2

Indholdet i QUEST aktiviteterne hviler på forskning om læreres professionelle udvikling

Målsætning på de tre niveauer nævnt i princip 1 samt lærernes arbejde på skolens fagteam og i netværket i kommunen har direkte implikationer i forhold til QUEST-aktiviteternes indhold. QUEST er inspireret af forskning, der i forhold til arbejdet i lærende fællesskaber har vist, at det er en fordel at bygge indholdet i aktiviteterne op, så de matcher følgende 5 præmisser:

  1. At elevernes læring i naturfag er det centrale mål for alle aktiviteter
  2. At lærerne er aktive under kursusforløbet
  3. At lærerne oplever, at der er sammenhæng mellem kursusindholdet og deres professionelle behov
  4. At undervisningen strækker sig over lang tid med tid til afprøvning i praksis
  5. At der finder et samarbejde sted i fagteams og netværk i et støttende miljø

 

    5631 / i42