Du er her: AU Om AU  q-model Principper Princip 5

Princip 5

Support / støtte til fagteamarbejdet hentes så lokalt eller tæt på som muligt

I QUEST-projektets anden fase udvikles et regionalt supportcenter med aktører fra de forskellige niveauer i QUEST, som kan fungere som sparringspartnere for de kommunale netværk og de lokale fagteam -  også når QUEST er holdt op. Aktørerne vil først og fremmes være de kommunale konsulenter og fagteamkoordinatorer eller lærere med vejlederfunktion fra de enkelte fagteams, og de vil i samarbejde med professionshøjskolens lærere og forskere få ansvaret for udviklingen og driften af supportcenteret.

Det enkelte fagteam skal kunne hente hjælp til opgaver, videndelingprocesser og fagteamorganisation fra det kommunale netværk eller fra fagteams fra andre kommuner, som har større erfaring med netværksbaseret videndeling. Formålet med supportcenteret i QUEST er at sikre den fortsatte professionelle udvikling af lærerne i fagteamene når projektet slutter.

5634 / i42