DPU

Aarhus Universitets segl

TIMSS

Trends in International Mathematics
and Science Study - TIMSS

  • International undersøgelse af matematik og natur/teknologiundervisningen

Skal din skole deltage i TIMSS? Se denne video og få indblik i, hvad undersøgelsen handler om.

Hvad er TIMSS?

TIMSS står for Trends in International Mathematics and Science Study og er en international undersøgelse, som har fokus på læringsudbyttet og rammerne for matematik- og natur/teknologi-undervisningen i 4.klasse.

TIMSS gennemføres hvert 4. år, i regi af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

Undersøgelsen gennemføres af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet og er støttet af Undervisningsministeriet.

Hvorfor deltage i TIMSS?

TIMSS gennemføres i mere end 60 lande og Danmark har deltaget i 1995, 2007, 2011, 2015 og 2019. Undersøgelsen er en vigtig brik til at give viden og indsigt i, hvordan danske elevers matematik- og natur/teknologi-færdigheder udvikler sig sammenlignet med elever i andre lande.

Undersøgelsen har bevågenhed på ministerielt niveau, og har derfor potentiale til at skabe fornødne forandringer eller opretholde virksomme tiltag, som påvirker elevers faglige præstationer i skolen. Bl.a. anvendes TIMSS til at evaluere SDG 4 (Sustainable Development Goals) om kvalitetsuddannelse.

TIMSS bakkes op af Skolelederforeningen og Matematikvejledernetværket.

Præsentation af TIMSS 2019 Se præsentationen af de danske elevers resultater i TIMSS 2019

TIMSS-sekretariatet:

E-mail: timss@edu.au.dk 
Tlf. 87 16 90 39

National forskningskoordinator

Øvrige medarbejdere

Rune Müller Kristensen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup

Lenette Møller Jensen

Videnskabelig assistent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus

Cristina de la Villa Gonzalez

AC-medarbejder DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Jacob Christensen

Postdoc DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus

Sofie Gry Bindslev

Forskningsmedarbejder på IEA-undersøgelserne DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse