DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Metode til dataindsamling

Mere end 5.000 elever fordelt på 169 skoler i hele landet, er udtrukket til at deltage i TIMSS 2023. Skolerne og antallet af deltagende klasser på den enkelte skole er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer (herunder skolestørrelse, skoletype, skoleplacering - hvad der i fagterminologi kaldes stratificeret klyngeudvælgelse).

De udvalgte 4.klasser på skolerne skal gennemføre den faglige del af undersøgelsen og svare på et elevspørgeskema på testdagen. Derudover skal skolens leder, klassens matematiklærer og natur/teknologilærer, samt elevernes forældre udfylde et spørgeskema.

TIMSS-undersøgelses fem elementer     

  • En elevtest
  • Et elevspørgeskema 
  • Et spørgeskema til klassens lærere i matematik og natur/teknologi på 4. klassetrin 
  • Et spørgeskema til skolelederen 
  • Et spørgeskema til forældrene

Læs mere om TIMSS fem elementer her

                         

Læs hele den internationale rammebeskrivelse for

TIMS 2023

TIMSS 2019