DPU

Aarhus Universitets segl

Metode til dataindsamling

Mere end 5.000 elever fordelt på 164 skoler i hele landet, er udtrukket til at deltage i TIMSS 2023. Skolerne og antallet af deltagende klasser på den enkelte skole er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer (herunder skolestørrelse, skoletype, skoleplacering - hvad der i fagterminologi kaldes stratificeret klyngeudvælgelse).

De udvalgte 4.klasser på skolerne skal gennemføre den faglige del af undersøgelsen og svare på et elevspørgeskema på testdagen. Derudover skal skolens leder, klassens matematiklærer og natur/teknologilærer, samt elevernes forældre udfylde et spørgeskema.