DPU

Aarhus Universitets segl

Om TIMSS

TIMSS er en trendsstudie som gennemføres hver fjerde år og undersøger 4. klasse elevers kompetenceniveau, samt deres tekniske færdigheder inden for fagene matematik og natur/teknik. 

Undersøgelsen søger f.eks. svar på:

  • Hvilke faktorer påvirker udviklingen af elevernes naturfaglige og matematiske færdigheder og kompetencer?
  • Hvilken betydning har rammerne for elevers og læreres oplevelse af matematik- og natur/teknologiundervisningen?
  • Hvilke variationer er der i læringsudbyttet på de forskellige skoler i Danmark og på tværs af de deltagende lande?

Hvad er formålet med TIMSS?

Formålet er at støtte både lærere, skoleledelser og beslutningstagere, så kvaliteten af undervisningen i matematik og natur/teknologi fortsat udvikles og styrkes. 

Undersøgelsen har følgende fokusområder:

  • Elevernes færdigheder og viden inden for matematik og natur/teknologi
  • Elevernes anvendelse af matematik og natur/teknologi til problemløsning
  • Elevernes argumentation og faglige begrundelser i matematik og natur/teknologi
  • Elevernes faglige og sociale trivsel
  • Skolens fysiske rammer
  • Lærernes undervisningspraksis og oplevelse af deres arbejdsmiljø

TIMSS er således med til at synliggøre, hvordan eventuelle strukturer, kulturer og forhold i deltagerlandenes uddannelsessystemer har indflydelse på landenes forskelligartede resultater. 

Undersøgelsen skal således ikke forstås som en konkurrence mellem landene, men som en mulighed for at sammenligne og lære af de forskellige gode måder man arbejder med matematik og natur/teknologi i de forskellige uddannelsessystemer.