DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TIMSS

Trends in International Mathematics
and Science Study - TIMSS

  • International undersøgelse af matematik og natur/teknologiundervisningen

Hvad er TIMSS?

TIMSS står for Trends in International Mathematics and Science Study og er en international undersøgelse, som har fokus på læringsudbyttet og rammerne for matematik- og natur/teknologi-undervisningen i 4.klasse. TIMSS styres af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) og gennemføres af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen er støttet af Undervisningsministeriet og bakkes op af Skolelederforeningen.

Hvorfor deltage i TIMSS?

TIMSS gennemføres i mere end 60 lande og Danmark har deltaget i 1995, 2007, 2011, 2015 og 2019. Undersøgelsen er en vigtig brik til at give viden og indsigt i, hvordan danske elevers matematik- og natur/teknologi-færdigheder udvikler sig sammenlignet med elever i andre lande.
Fordelen ved undersøgelsen er, at den har bevågenhed på ministerielt niveau, og derfor har potentiale til at skabe forandringer eller opretholde de virksomme tiltag, som påvirker elevernes læringsudbytte og undervisningskvaliteten i grundskolen.

TIMSS-sekretariatet:

E-mail: timss@edu.au.dk 
Tlf. 28 99 25 60

National forskningskoordinator

Øvrige medarbejdere

Kort om TIMSS 2019 Se præsentationen af TIMSS 2019 undersøgelsen

Hvordan foregår TIMSS?

Undersøgelsen består af en faglig del til eleverne, samt baggrundsspørgeskemaer til både skolelederne, lærerne, forældrene og eleverne. Alle oplysninger er fortrolige og overholder den nye GDPR lovgivning. Der vil ikke blive offentliggjort resultater som kan henføres til enkeltelever, -lærere, -forældre eller -skoler. I de kommende måneder vil vi begynde at kontakte de skoler der er udvalgt til at deltage i undersøgelsen.

TIMSS giver kvalitet

Det er vigtigt for en fortsat frugtbar udvikling af skolen, at der kan drives forskning inden for det felt, som lærere og uddannelsesforskere brænder for.

TIMSS har potentiale til at skabe forandringer og tiltag, som kan påvirke beslutninger på skoleområdet, og derved rammerne for elevernes læringsudbytte og undervisningskvaliteten i folkeskolen.
Derfor mener vi det er vigtigt at deltage i TIMSS og andre store komparative studier.

Læs kronikken her