DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om TIMSS

TIMSS undersøger elevernes kompetenceniveau samt deres tekniske færdigheder inde for matematik og natur/teknologi. 

Undersøgelsen har bevågenhed på ministerielt niveau, og har derfor potentiale til at skabe fornødne forandringer eller opretholde de virksomme tiltag, som påvirker elevernes faglige præstationer i skolen. 

Undersøgelsen søger f.eks. svar på:

  • Hvilke faktorer påvirker udviklingen af elevernes naturfaglige og matematiske færdigheder og kompetencer?
  • Hvilken betydning har rammerne for elevers og læreres oplevelse af matematik- og natur/teknologiundervisningen?
  • Hvilke variationer er der i læringsudbyttet på de forskellige skoler i Danmark og på tværs af de deltagende lande?

TIMSS undersøgelsen bidrager til den aktuelle debat om naturfagenes kvalitet, indhold og betingelser i skolen.

Formålet er at støtte både lærere, skoleledelser og beslutningstagere, så kvaliteten af undervisningen i matematik og natur/teknologi fortsat udvikles og styrkes.

TIMSS undersøgelsen har siden 1995 sammenlignet og fulgt udviklingen inden for den globale matematik- og natur/teknologiundervisning.

Undersøgelsen har følgende fokusområder:

  • Elevernes færdigheder og viden inden for matematik og natur/teknologi
  • Elevernes anvendelse af matematik og natur/teknologi til problemløsning
  • Elevernes argumentation og faglige begrundelser i matematik og natur/teknologi
  • Elevernes faglige og sociale trivsel
  • Skolens fysiske rammer
  • Lærernes undervisningspraksis og oplevelse af deres arbejdsmiljø

En så omfattende og standardiseret undersøgelse er med til at synliggøre, hvordan eventuelle strukturer, kulturer og forhold i deltagerlandenes uddannelsessystemer har indflydelse på landenes forskelligartede resultater. Dette er faktorer, som ikke ville blive opdaget ved en undersøgelse af et enkelt uddannelsessystem. Undersøgelsen skal således ikke forstås som en konkurrence mellem landene, men som en mulighed for at sammenligne og lære af de forskellige gode måder man arbejder med matematik og natur/teknologi i de forskellige uddannelsessystemer.